Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Úno
27
Út
Propojená města v CAMP - Centrum pro architekturu a městské plánování
Úno 27 @ 09:00 – 17:00

D21 pro Vás v úterý 27. 3. 2018 pořádá mezinárodní konferenci Propojené město, odkud si odnesete praktické zkušenosti a strategie participace s návodem, jak dlouhodobě zapojit občany i komunity do rozvoje měst, obcí a škol.

 

Přidejte se k řadě dalších úspěšných starostů, tajemníků, radních, úředníků nebo zástupců státní správy a odborných organizací na jednodenní konferenci. Registrujte se již teď, kapacita nejdůležitější konference roku 2018 je omezena. Vstup ZDARMA.

Registrace: registrace@d21.me

Informace o programu, praktických přednáškách a odborných řečnících již brzy na www.propojenemesto.cz


Kdy: úterý 27. 3. 2018, 9:00 – 17:00

Kdo: starostové, tajemníci, radní, vedoucí oborů, úředníci, urbanisté, architekti, firmy

Kde: CAMP – Centrum pro architekturu a městské plánování

Adresa: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Nové Město

Přednášky v angličtině budou tlumočeny do českého jazyka

Bře
6
Út
Zasedání výkonného výboru
Bře 6 @ 10:30
Bře
8
Čt
Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH v SIC
Bře 8 @ 14:00 – 17:00
Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH @ SIC

Náš partner Středočeské inovační centrum vás zve na

Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH spojené se seminářem, které se koná dne 8.3. 2018 od 14.00 hod. v Dolních Břežanech a je významnou událostí z pohledu propojení výzkumu, energetiky a municipalit a hledání multidisciplinárních řešení.

 • Je nám ctí přivítat na úvodní přednášku Prof. Vladimíra Maříka, jehož základní myšlenky z Energetiky 4.0. jsme citovali i v připraveném dokumentu Programu rozvoje kraje.4. průmyslová revoluce přináší myšlenky a technologie, které zasáhnou další oblasti, např. energetiku při řízení a koordinaci decentralizovaných zdrojů. Základem vize Energetiky 4.0 bude podle prof. Maříka směřování k udržitelnému rozvoji, kde budeme vyrábět pouze to, co spotřebujeme. „Směrování k Energetice 4.0 je dnes důležitějším úkolem než podpora Průmyslu 4.0 (tam je hnacím motorem průmysl a ten si ví v konkurenčním prostředí rady) – na řadě je stát, aby konal co nejrychleji, a tudíž je potřeba největší úsilí v této chvíli zaměřit na energetiku – ta v přestavbě zaostává nejvíce.“

  Pro Středočeský kraj je zásadní propojit kapacity pracovišť výzkumu a vývoje s veřejným sektorem tak, aby bylo možné tyto kapacity plně využít pro rozvoj kraje. Navazující aktivitou související s aktualizací Programu rozvoje kraje, je vznik výzkumných platforem SIC RESEARCH. Hlavním cílem nástroje SIC RESEARCH je za pomoci sestavených výzkumných platforem hledat/najít řešení zásadních problémů identifikovaných v daném území, a to takových, jejichž řešení je ve veřejném zájmu.

  Způsob sestavování výzkumných platforem je klíčový zvláště s ohledem na diverzitu jednotlivých obcí a jejich problémů, které vyžadují (multi)interdisciplinární přístupy v řešení na individuální bázi. Aktivity výzkumných platforem by měly v ideálním případě vyústit v návrhy řešení pro malé obce, následnému zapojení podnikatelského sektoru a využití těchto řešení v praxi.

  Program semináře:

 • 14.00 – 15.00 Energetika 4.0. vč. diskuze – Prof. Vladimír Mařík
 • 15.15 -15.30  přestávka
 • 15.30.-16.30 Otevření Výzkumné platformy energetika v rámci projektu SIC RESEARCH – Rut Bízková , Martina KrčováPojďme se sejít a navzájem začít diskutovat o budoucnosti decentrální energetiky a připravenosti nás všech tuto příležitost využít.

  Více informací o akci Vám přineseme v brzké době.
  V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu krcova@s-ic.cz

Bře
13
Út
6. diskusní fórum SMART CITY PLZEŇ – téma Industry 4.0 v Fakultě elekrotechnické ZČU v Plzni
Bře 13 celý den
6. diskusní fórum SMART CITY PLZEŇ - téma Industry 4.0 @ Fakultě elekrotechnické ZČU v Plzni

13. 3. 2018; Fakulta elekrotechnická ZČU v Plzni, Univerzitní 26, posluchárna 110

pod záštitou Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje Martina Zrzaveckého, primátora statutárního města Plzně

Prezentace a diskuse na téma INDUSTRY 4.0, SPOLEČNOST 4.0 Iniciativa PRŮMYSL 4.0 schválená vládou ČR 24. srpna 2016 chce posílit konkurenceschopnost ČR, což předpokládá kvalitativní myšlenkový skok v procesech a technologiích. Aliance SPOLEČNOST 4.0 byla schválena vládou ve středu 15. února 2017, jejím hlavním úkolem bude zajistit koordinaci agend spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí, která přináší nejen změny v oblasti technologického rozvoje, ale i v dalších další oblastech společnosti jako jsou trh práce nebo vzdělávání…

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR (pt): Jiří Hammerbauer, děkan FEL ZČU v Plzni Jiří Tupa, proděkan pro rozvoj FEL ZČU v Plzni Petr Náhlík, Pavel Šindelář, odborní nám. statutárního města Plzeň Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plz. kraje Miroslav Svítek, prezident Czech smart city cluster Michal Postránecký, tvůrce SYNOPCITY Eduard Muřický, náměstek ministra MPO, sekce průmysl a inovace Luděk Sosna, ředitel odboru strategie, MD ČR Jaroslav Kepka, odd. politiky a strategií životního prostředí MŽP ČR David Koppitz, ředitel Odboru regionální politiky MMR ČR Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ

URČENO :

 zástupcům veřejné správy  zástupcům měst a obcí  zástupcům podnikatelské sféry  studentům VŠ a SŠ  technických směrů  zástupcům odborného tisku  odborné i laické veřejnosti

Bře
15
Čt
XIV. Mezinárodní fórum – Vývoj energetiky v kontextu měnící se regulace a technologií v Hotel Grand Majestic Plaza
Bře 15 @ 09:00 – 18:00
XIV. Mezinárodní fórum - Vývoj energetiky v kontextu měnící se regulace a technologií @ Hotel Grand Majestic Plaza

Mezinárodní energetické fórum patří tradičně k jednomu z nejvýznamnějších setkání regulátorů a zástupců podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 150 účastníků z řad energetických expertů, managementu předních utilitních společností a zástupců evropských a národních regulačních úřadů.

Pořádá Arthur D Little – člen Czech Smart City Cluster.

Klíčová témata konference:

XIV. Mezinárodní energetické fórum si klade za cíl odpovědět na základní otázky budoucího vývoje energetiky v kontextu měnící se regulace a technologií.

 • Priority nové vlády ČR v oblasti energetiky
 • Stav projednávání „zimního balíčku“ EU a možné dopady na národní trhy
 • Aktuální trendy energetiky a jejich dopad na trh ve střední Evropě
 • Reakce na priority národních regulátorů při adresování změn na energetickém trhu
 • Měnící se potřeby a role zákazníků na energetickém trhu
 • Aktuální výzvy a strategická agenda operátorů (energetické) infrastruktury
Pracovní skupina Měření v Ernest & Young
Bře 15 @ 09:30 – 12:30
Bře
23
Smart City Písek v Městský úřad
Bře 23 @ 10:00 – 12:00

Dne 23.3.2018 proběhne seznámení partnerů Smart Písek s připravovanými a realizovanými aktivitami v souvislosti s rozvojem konceptu Smart City a získání připomínek k dalšímu rozvoji konceptu.

Bře
28
St
Pracovní skupina ODPADY v CIIRC
Bře 28 @ 10:30 – 12:30
Pracovní skupina ODPADY @ CIIRC

Pracovní skupina Odpady pro naše členy

Kvě
15
Út
VELETRH Věda, Výzkum, Inovace v Výstaviště Brno, Pavilon P
Kvě 15 – Kvě 17 celý den
VELETRH Věda, Výzkum, Inovace @ Výstaviště Brno, Pavilon P

srdečně Vás zveme na 3. ročník Veletrhu Věda Výzkum Inovace, který se uskuteční ve dnech 15. – 17. 5. 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště.

Rok 2017 přinesl výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků. Tuto skutečnost očekáváme i v roce 2018. Věříme, že tomuto trendu pomůže i přesun veletrhu do novějšího a lukrativnějšího pavilonu P brněnského výstaviště.

Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím a inovativním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou.
V rámci veletrhu proběhne bohatý doprovodný program. Nedílnou součástí prvního dne je i společenský večer, který zpříjemní závěr odborného programu.

Přijměte naše pozvání a přijďte představit výsledky své práce, novinky jak zástupcům oboru, tak i investorům, partnerům a dalším zákazníkům. Využijte tuto příležitost k osobnímu setkání, diskusi, načerpání nových poznatků, ale i navázání nových kontaktů.

Aktuální informace naleznete na www.vvvi.cz.

Ke stažení: Průvodní leták (PDF) / Přihláška (PDF)