Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Zář
26
St
Seminář pro municipality – interní školení pro členy Clusteru v CIIRC ČVUT
Zář 26 @ 09:00 – 13:00

Czech Smart City Cluster pořádá interní školení pro členy Clusteru. Toto školení je dále určeno pro všechny zástupce Municipalit, kteří budou moci tohoto školení zdarma využít v rámci podepsaných Memorand o spolupráci. Školení bude probíhat na úrovni krajského setkání.

Termíny seminářů pro Kraje budou zveřejněny v nejbližší době.

Pro více informací kontaktujte manažerku clusteru.

Akce proběhne v budově CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6, budova A, 2.p.

Říj
4
Čt
Akademie městské mobility
Říj 4 – Říj 5 celý den

POZVANKA 04-10-2018_Trebic

 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Asociace měst pro cyklisty, Nadace Partnerství a Regio 2020

si dovolují Vás pozvat na

KONFERENCI

Akademie městské mobility

 

Termín:

4. – 5. 10. 2018, 11:00-12:30

Místo konání:
Hotel ATOM, Velkomeziříčská 640/45, Třebíč

Tato konference naváže na předchozí akce, ať již to byla konference CityChangers ( 6. – 7. 12. 2017, Ostrava), nebo konference Města s dobrou adresou (19. – 21. 4. 2016, Ledeč nad Sázavou, či 29. – 30. 4. 2015, Olomouc).
Již nějakou dobu si česká města zpracovávají plány udržitelné městské mobility (PUMM). Probíhají semináře, workshopy, konference, nicméně i přesto se stále potkáváme s otázkou: „A co to vlastně je ten Plán udržitelné městské mobility? “ A nebo ještě hůře: „On to stejně nikdo nebere u nás vážně, děláme to jen kvůli tomu, abychom mohli čerpat z evropských fondů.“

Také proto byla připravena analýza současného stavu, která se stane základem konference. Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je potřebné, abychom znali podstatu problémů při zpracování plánů udržitelné městské mobility a dokázali o nich otevřeně diskutovat. Záměrem není přitom kritizovat, ale pracovat na zlepšení principem „učím se tím, že dělám“. Konference bude založena na výměně zkušeností a sdílení dobré praxe mezi samotnými městy. Základem budou praktické příklady nejen úspěchů, ale i dílčích nezdarů a omylů, které nutně provázejí každý dobrý projekt (jako byla například rekonstrukce videňské ulice Mariahilfer Strasse). Známe procesy, ale neuniká nám někdy to podstatné?

Zvláštní pozornost chce konference věnovat strategickému řízení. Někdy zapomínáme, že PUMM je především strategický dokument, a nikoliv o dopravní generel, který je jen jinak nazván. V rámci konference tak chceme dát důraz na vysvětlení a zdůvodnění, co znamená strategické řízení z pohledu plánů udržitelné městské mobility. Zpracování takových dokumentů vyžaduje zapojení odborníků z různých oborů, nejen technických, ale také humanitních.

Od 1. ledna 2017 se Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj) stala spolukoordinátorem projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM). PUM je jedním z 12 projektů tzv. Městské agendy pro EU (Urban Agenda for the EU). Více informací lze nalézt na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“). Cílem je, aby podobné partnerství vzniklo i na národní úrovni a konference pak představila vybraná témata. Jedním z opatření, kterým se projekt Partnerství pro městskou mobilitu zabývá, je zpracování plánů udržitelné městské mobility (PUMM).

PUMM v evropském pojetí je strategický dokument, který musí být postaven na filosofii: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Klíčový je přitom akční plán, který stanoví, kdo realizuje konkrétní kroky, za kolik, v jakém čase. PUMM řeší především koncepci, to kam chceme, aby se město dostalo. Právě kvůli dotažení je třeba mít zároveň kvalitní akční plán.

Konference bude postavena na interaktivním školícím programu, který je popsán na tomto odkazu – http://www.dobramesta.cz/aktivni-obcan. Také bude postavena na zkušenostech na evropském MOVECIT – https://www.interreg-central.eu/MOVECIT.

Filosofie konference má ještě jednu charakteristickou vlastnost. Hlavními řečníky budou města a jejich příběhy. Nebudou mít jednu prezentaci, ale více krátkých, které budou korespondovat s jednotlivými bloky konference. Budou doplněné i o příběhy firem, které s městy intenzivně komunikují.

Organizační informace:

Účast na konferenci je bezplatná, stravování po dobu akce je zajištěno. Ubytování si zajišťují a hradí účastníci individuálně.

Pro účast je nutná registrace, registrační formulář najdete zde.

Říj
8
Po
Setkání vedoucích pracovních skupin s výkonným výborem Clusteru v Tyršův dům
Říj 8 @ 10:30 – 11:30
Setkání vedoucích pracovních skupin s výkonným výborem Clusteru @ Tyršův dům

Setkání proběhne v Tyršově domě, Újezd 450/40 Praha 1 11801.

Říj
9
Út
PS Doprava v CIIRC
Říj 9 @ 10:00 – 12:00
PS Doprava @ CIIRC

PS Doprava se koná v CIIRC, Jugoslávských partyzánů 3, Praha

Říj
10
St
BUSINESS SNÍDANĚ NA TÉMA PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA v CIIRC ČVUT
Říj 10 @ 08:30 – 11:30
Jak využívat data získaná z výroby k optimálnímu plánování údržby? Co si představit pod termínem prediktivní údržba a jaké jsou její druhy? Vhodně nastavená údržba dokáže zefektivnit vaši výrobu, omezit odstávky a maximalizovat kapacity.
Nabízíme vám jedinečnou příležitost podiskutovat s odborníky z praxe i akademické sféry o tom, co je prediktivní údržba a jaké má přínosy pro výrobu při naší Business snídani ve středu 10.10. 

Našimi hlavními hosty budou prof. Ing. Václav Legát, DrSc., předseda České společnosti pro údržbu a doc. Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., oba z Technické fakulty České zemědělské univerzity. Příklady z praxe doplní zástupci partnerů Národního centra Průmyslu 4.0

Formát „Business snídaně“ je unikátní koncept, který vám nabízí dostatek prostoru pro vaše individuální otázky a lahodná snídaně ve spojení s výhledem na Pražský hrad z 10. patra moderní pražské budovy je ideálním startem nabitého pracovního dne.
Říj
11
Čt
Roční výročí POLYGONU v Polygon - Omexom GA Energo
Říj 11 @ 09:00 – 13:00
Říj
29
Po
PS Energetika v E.ON
Říj 29 @ 13:00 – 15:00
Lis
13
Út
Smart City Expo World Congress – Barcelona v Grand via veneu
Lis 13 @ 12:33 – Lis 15 @ 13:33

Smart City kongres v Barceloně.

 

Program ZDE