Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Lis
22
Čt
PS Doprava v CIIRC ČVUT
Lis 22 @ 10:00 – 12:00
PS Doprava @ CIIRC ČVUT

Pravidelné setkání členů pracovní skupiny.

Téma: Diskuze na téma strategie pracovní skupiny doprava, hlavních cílů a záměrů, shodnutí se na směru (přesnější body budou dodány)

Lis
29
Čt
Seminář – Odpovědný výzkum a inovace a metoda STIR / Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení
Lis 29 @ 09:30 – 12:00

Vážení,

rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář, který se bude věnovat dvěma tématům:

Odpovědný výzkum a inovace a metoda STIR – Srovnání uplatnění metody D-STIR v podnikatelském a akademickém prostředí a Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení – Pilotní aktivity v projektu RI2integrate

 • TERMÍN: čtvrtek  29. 11. 2018
 • MÍSTO KONÁNÍ: Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany (místnost A, 1. patro)

PROGRAM SEMINÁŘE:

9:30 – 10:00    Registrace účastníků, občerstvení

10:00 – 12:00  program:

Uplatnění metody D-STIR v podnikatelském prostředí – Bc. Lucie Nencková, Ph.D.,  MBA – Středočeské inovační centrum

Uplatnění metody D-STIR v akademickém prostředí – Mgr. Jan Stachura – ElI Beamlines (Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI) – Mgr. Vedran Bostandžić – Středočeské inovační centrum

Transfer znalostí realizovaný výzkumnými organizacemi – Mgr. Miloš Martínek – ElI Beamlines (Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Inovační vouchery – Ing. Ladislav Mlčák – Středočeské inovační centrum

Závěr

Cílem semináře je představit zainteresovaným subjektům postup v realizaci dvou projektů financovaných z programu Danube Transnational Programme  Interreg, ve kterých SIC a ELI Beamlines participují jako partneři za ČR. Smyslem projektu RI2integrate je  společné hledání možností využití potenciálu hospodářského rozvoje za pomoci efektivní integrace excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje, a to navržením, přípravou a zavedením inovativních nástrojů pro programové učení o makroregionálním zapojení v dunajském regionu. Proto je věnován v rámci semináře důraz na metodu PPI (z angl. Public Procurement of Innovative Solutions) a připravovanou pilotáž v této oblasti.

Transfer technologií zahrnuje všechny procesy pro zavedení výsledků a aktivit výzkumu a vývoje do praxe. Jako takový je určitou podmnožinou transferu znalostí. V souvislosti s řešenými projekty souvisí transfer technologií s maximalizací dopadu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v celospolečenském měřítku a tím směřuje i k odpovědnějšímu výzkumu a inovacím (RRI).

S ohledem na projekt RI2integrate a provázanost velkých výzkumných infrastruktur a lokálních i regionálních ekonomik včetně širší veřejnosti, je transfer technologií klíčovým procesem pro využití potenciálu těchto infrastruktur v rámci Středočeského kraje i ČR.

Smyslem projektu D-STIR je zlepšení podmínek pro inovace v Podunají začleněním principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI; z angl. Responsible Research and Innovation) a tím podpoření jejich realizaci také s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady, a z těchto důvodů se bude na semináři probírat téma společenské odpovědnosti ve firmách a výzkumných organizacích. Dále bude představena samotná metoda D-STIR (z angl. Danube – Socio-technical Integration Research)  a možnosti praktické aplikace této metody k prosazování konceptu RRI v ČR jak v podnikatelském, tak i akademickém prostředí.

Posledním tématem v provazbě na projekt D-STIR bude oblast inovačních voucherů, kde Středočeské inovační centrum působí jako poskytovatel inovačních voucherů, které jsou mimo jiné propojeny s tématikou společenské odpovědnosti ve firmách a podporují akceleraci inovačního potenciálu výzkumných infrastruktur.

Účast je bezplatná.  

Registrace je možná do 28. 11. 2018 emailem na adresu nenckova@s-ic.cz. Vzhledem ke kapacitě prostor je účast možná pouze pro zaregistrované.

KONTAKT:

Mgr. Vedran Bostandžić, PM projektu RI2integrate, SIC – bostandzic@s-ic.czIng. Petr Jirman, PM projektu D-STIR, SIC – jirman@s-ic.cz

Mgr. Jan Stachura, PM projektu RI2integrate a D-STIR, ELI Beamlines – jan.stachura@eli-beams.eu

Pro
12
St
Podpis Memoranda s Jihočeským krajem
Pro 12 @ 10:00 – 11:00
Pro
13
Čt
Členská schůze v Ernst&Young
Pro 13 @ 16:00 – 20:00

Pozvánka na členskou schůzi Czech Smart City Cluster

 

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se stanovami spolku Czech Smart City Cluster si Vás dovolujeme pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 13. 12. 2018, od 16hod v prostorách společnosti Ernst&Young na adrese Na Florenci 15, Praha 1.

Pořad zasedání členské schůze:

 1. Prezence přítomných členů
 2. Volba orgánů členské schůze – předsedy a zapisovatele, schválení pořadu zasedání
 3. Úvodní slovo – Mirek Svítek
 4. Prezentace – Jozef Regec
 5. Projednání a schválení změny Stanov
 6. Odsouhlasení výše dobrovolného příspěvku přidruženého člena
 7. Projednání a schválení zprávy o činnosti spolku za rok 2017
 8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
 9. Metodiky, pracovní skupiny – prezentace, diskuze – Radek Lucký
 10. Závěr – diskuse, různé

 

V Praze dne 20.11.2018

 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr.h.c. v.r.

 

 

Pokud se nebudete moct zúčastnit, lze zplnomocnit jinou fyzickou osobu.

 

Pro
14
Podpis Memoranda s městem Kolín
Pro 14 @ 09:00 – 10:00
Pro
18
Út
Podpis Memoranda s městem Žďár nad Sázavou
Pro 18 @ 10:00 – 11:00