Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Led
30
St
Integrované plánování a management v kontextu evropských iniciativ Smart City,
Led 30 @ 08:00 – 14:00

specializovaný workshop pod záštitou EIP-SCC (European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities) s názvem:Integrované plánování a management v kontextu evropských iniciativ Smart City, který se bude na konci měsíce konat v Brně.

Workshop se uskuteční dne 30.1.2019 v časovém rozmezí od 8:00 do přibližně 14:00 v 5. patře Knihovny Jiřího Mahena na Kobližné 4. Program workshopu naleznete v příloze. Vaši případnou registraci na workshop prosím proveďte na následujícím odkazu: https://www.surveymonkey.com/r/workshopscbrno. Kapacita workshopu je omezena na 25 osob. Jednacím jazykem je angličtina.

Dne 23.1.2019 budou registrovaným účastníkům zaslány podklady, aby diskuze na místě byla co nejefektivnější.

Workshop je určen pro všechny zainteresované stakeholdery tématiky Smart City (politickou reprezentaci, zástupce magistrátu, vedení městských společností a agentur, manažery Smart City a obecně další stakeholdery regionálního rozvoje) a jeho cílem je diskutovat, otestovat a vylepšit celoevropský soubor doporučení pro rozvoj tématiky Smart City s názvem: „Smart City Guidence Package for Integrated Planning and Management“. Jedná se tak o unikátní možnost přímo ovlivnit doporučení pro platformu EIP-SCC (https://eu-smartcities.eu/) zřízenou Evropskou komisí za účelem rozvoje Smart City napříč EU. Brno je v pořadí 5. městem, kde se tento workshop uskuteční.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím neváhejte kontaktovat pana Jiřího Marka (marek.jiri@brno.cz), který Vám podá bližší informace.

Proposed Agenda_SCGP_Worskhop Brno

Led
31
Čt
PS Vzdělávání v Tyršův dům, Újezd 450/40, Praha 1
Led 31 @ 13:30 – 16:00
Úno
6
St
PS Energetika v E.ON Bozděchova 2, Praha 5
Úno 6 @ 09:30 – 11:00
PS SC MMR
Úno 6 @ 13:00 – 15:00
Úno
19
Út
PS Vodárenství v Florentinum, Veolia, Na Florenci 15, Praha 1
Úno 19 @ 10:30 – 12:30
PS Vodárenství @ Florentinum, Veolia, Na Florenci 15, Praha 1

Pracovní skupina CSCC Vodárenství si klade za cíl sdružovat všechny subjekty, které mají zájem na implementaci moderních smart technologií v oboru výroby pitné vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

 

Tohoto cíle by měla skupina dosahovat prostřednictvím:

 

 • výměny zkušeností s implementací moderních smart technologií v oboru
 • pomocí vyvíjení osvětové činnosti směrem k představitelům obcí – vlastníků vodohospodářské infrastruktury a vysvětlováním přínosů implementace smart technologií pro obyvatelstvo obcí
 • působením na výrobce komponent a poskytovatele datových služeb tak, aby nabízeli cenově a technicky přijatelná řešení pro vodárenský obor
 • snahou o koordinaci činnosti vedení obcí a správců dat zejména ostatních síťových odvětví tak, aby docházelo k vzájemné výměně, poskytování a publikování vybraných dat (např. tvorba map měst, kde jsou uvedeny průběhy všech infrastrukturních sítí – tj. voda, plyn, elektřina, datové sítě)
 • propagováním vysokého stupně zabezpečení informačních sítí ve vodárenství, a to jak z pohledu fyzické bezpečnosti, tak z pohledu kybernetického zabezpečení (část vodárenských sítí byla již prohlášena za kritickou infrastrukturu státu, další části budou zřejmě následovat)

 

Moderní smart technologie ve vodárenství nacházejí uplatnění zejména v následujících oblastech:

 

 • smart metering – dálkové odečty měřičů a přístrojů
 • propojování informačních systémů
 • tvorba pokročilých smart dispečinků a řídících center
 • vyhledávání možných úspor energií
 • využití chytrých čidel a měřících sond
 • kybernetická bezpečnost vodárenských informačních systémů a přenosu dat
 • fyzická bezpečnost vodárenské inftrastruktury pomocí smart řešení
 • zákaznické aplikace, které zobrazují vybraná data online prostřednictvím internetu, tabletů nebo mobilních telefonů
 • ochrana před extrémními klimatickými jevy – povodně, sucho
 • pokročilé metody a optimalizace údržby strojů a zařízení
 • digitalizace papírových dokumentů a jejich elektronická výměna a skladování
Úno
20
St
PS Bezpečnost v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 10:30 – 12:30
PS Bezpečnost @ CIIRC ČVUT

Zveme vás na první setkání pracovní skupiny Bezpečnost.

 

Setkání pracovních skupin, prezentace Metodik v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 13:00 – 14:30

Všechny členy pracovních skupin a jejich vedoucí zveme na setkání dne 20.2.2019, kde budeme prezentovat finální verzi Metodik těch skupin, které slíbily jejich vytvoření.

Toto setkání proběhne v duchu setkání, které jsme měli již v září roku 2018.

 

Členská schůze v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 15:00 – 17:00
Úno
27
St
IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE (PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ v GOTICKÝ HRAD LITOMĚŘICE
Úno 27 – Úno 28 celý den

Dámy a pánové, tímto bychom Vás rádi srdečně pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou k výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni.

Hlavní téma
Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje
– reálná možnost nebo chiméra?

 

Inspirace z Česka i zahraničí

Financování

Právní aspekty

Sdílení, workshopy, exkurze

 

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, a městem Litoměřice.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem
o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů, či udržitelné dopravy na municipální úrovni.

 

Mezi hlavními prezentujícími jsou potvrzeni:

 • Jan Johanson – energetický manažer města Vaxjo (Švédsko)
 • Jana Cicmanová – Energy Cities, kancelář Paktu starostů a primátorů
 • Andreas Piontek – Evropská investiční banka
 • Hana Riemer – Smart City Mnichov
 • Bojan-Ilija SCHNABL – Smart City Vídeň
 • Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Jedná se již o 4. ročník konference, minulé ročníku se zúčastnilo bezmála 100 zástupců z měst či krajů (Brno, Rožnov p. Radhoštěm, Trnava, Děčín, Chrudim, Nový Jičín, Bohumín, Kladno, Liberec, Hradec Králové, Prostějov, Pardubický a Moravskoslezský kraj), ministerstev (MŽP, MPO, MMR), výzkumných organizací, soukromého sektoru.

 

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574, klusak@semmo.cz.

Registrace je již spuštěna na http://semmo.cz/konference2019, kde bude počátkem ledna 2019 zveřejněn i podrobnější program konference.

Bře
11
Po
Thajská delegace zástupců Smart City v CIIRC ČVUT
Bře 11 @ 13:00 – 14:30

Czech Smart City Cluster ve spolupráci s Thajským velvyslanectvím přijme  thajskou delegaci 34 posluchačů National Defence Studies Institute of Thailand (NDSI) , která bude v březnu v ČR na studijním pobytu.

Přednášku povede pan prof.Svítek a zároveň jim ukáže živou laboratoř, která se v budově CIIRC ČVUT nachází.

Zároveň se zde mohou prezentovat naši členové