Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Bře
1
„Chytré budovy a aktivní spotřebitelé energie“
Bře 1 @ 10:00 – 14:30
dovolte, abychom Vás pozvali na debatu u kulatého stolu „Chytré budovy a aktivní spotřebitelé energie“, kterou pořádá Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a portálem Obnovitelne.cz. Diskuze proběhne v pátek 1. března 2019 od 10:00 v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradu.
Diskuze vychází z tématu vize klimaticky neutrální ekonomiky EU, kterou představila Evropská komise na konci minulého roku. Jednu z klíčových rolí v jejím naplnění sehraje spotřeba energie v budovách. Proto se debata zaměří na možnosti využití energeticky úsporných budov, inovativních technologií a vlastních zdrojů energie. Debata bude hledat odpovědi, jak lze efektivně dosáhnout cíle a přispět tak nejen k nižším emisím, ale i nižším účtům za energie pro domácnosti a podniky.
V rámci úvodních příspěvků vystoupí Evžen Tošenovský (poslanec Evropského parlamentu), Pavel Zámyslický (MŽP), Petr Holub (Šance pro budovy), Jakub Maščuch (ČVUT), Ivo Slavotínek (Asociace poskytovatelů energetických služeb), Marie Zezůlková (Národní centrum energetických úspor) a Michal Petřík (společnost BUILDSYS). Součástí programu je také možnost exkurze s představením aktuálních projektů UCEEB.
Více informací v připojené pozvánce. V případě zájmu o účast prosíme o vyplnění formuláře (odkaz) – kapacita je omezena, proto prosím neváhejte s přihláškou.
Bře
11
Po
Thajská delegace zástupců Smart City v CIIRC ČVUT
Bře 11 @ 13:00 – 14:30

Czech Smart City Cluster ve spolupráci s Thajským velvyslanectvím přijme  thajskou delegaci 34 posluchačů National Defence Studies Institute of Thailand (NDSI) , která bude v březnu v ČR na studijním pobytu.

Přednášku povede pan prof.Svítek a zároveň jim ukáže živou laboratoř, která se v budově CIIRC ČVUT nachází.

Zároveň se zde mohou prezentovat naši členové

Bře
13
St
XV. Mezinárodní energetické forum v Hotel CARLO IV. Praha
Bře 13 @ 14:00 – Bře 14 @ 23:00
XV. Mezinárodní energetické forum @   Hotel CARLO IV. Praha

XV. MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÉ FÓRUM

Vize energetického trhu

Přijďte si poslechnout a diskutovat nad zásadními otázkami současné energetiky s nejvýznamnějšími zástupci evropských i domácích regulátorů i soukromých subjektů podnikajících v oboru, o jejich prioritách, plánech a konkrétních implementacích moderních řešení dle nejnovějších trendů světové energetiky.

Naše pozvání přijali mimo jiných Jan Pánek, vedoucí odboru Evropské komise s tématem „Priority financování v rozpočtovém rámci EU 2021-2027“Michal Gajarský, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s tématem „Regulace výstavby datových sítí energetického a telco sektoru“ nebo ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková s tématem „Aktualizace Státní energetické koncepce a výstavbě jaderných zdrojů v ČR“.

O transformaci vertikálních utilit promluví místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti ČEZ, Martin Novák, o problematice rozvoje nabíjecí infrastruktury pro elektromobily bude mluvit Ulf Schulte, Managing Director DACH & Nordics, Allego a o přístupu investorů k financování projektů energetické infrastruktury pak Jiří Zrůst, Senior Managing Director, Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Ltd. a mnoho dalších…

Program konference

Změna programu vyhrazena

08.30 – 09.00  Registrace, welcome coffee

09:00 – 10:00 BLOK: Úvod

09.00 – 09.20 Světová energetika 2030 a dále

– Struktura energetického mixu, podílu centrální a decentrální výroby na výrobě elektřiny

– Dostupnost energií a nové oblasti a technologie pro výrobu elektřiny 

– Predikce vývoje cen elektřiny a plynu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu

Osloveni zástupci:

IRENA – International Renewable Energy Agency – Adnan Z. Amin, Director-General

Bloomberg New Energy Finance – Albert Cheung, Head of Global Analysis

09.20 – 09.40 Budování jednotného plně liberalizovaného a bezemisního trhu s elektřinou

– Naplňování cílů budování jednotného trhu s elektřinou (Energy only market)

– Naplňování cílů politiky evropské energetiky bez emisí (Clean energy for all Europeans)

– Dostupnost energií a bezpečnost dodávek pro Evropany po roce 2030

Osloveni zástupci:

ENTSO-E – Laurent Schmitt, Secretary general

09.40 – 10.00 Liberalizace a plná deregulace energetických trhů do roku 2030 

– Jednotný systém pro vytváření tržních mechanismů pro budování a provoz výrobních zdrojů

Osloveni zástupci:

E.DSO – Roberto Zangrandi, Secretary general

EGÚ Brno – Michal Macenauer, energetický expert

10:00 – 11:20 BLOK 1

10.00 – 11.20  Budoucnost energetiky V4 

– Státní energetická koncepce

 Podpora energetických zdrojů   

– Energetická bezpečnost a plán dostavby a financování JE 

– Projekt Nordstream II 

– Ochrana spotřebitelů

Osloveni zástupci:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – Marta Nováková, ministryně

Ministerstvo hospodářství SR – Peter Žiga, ministr

Úřad předsedy vlády Maďarska – Attila Becskeházi, státní tajemník pro dostavbu JE Paks II

Ministerstvo energetiky Rumunska – Robert Tudorache, náměstek ministra

11:20 – 11:40 Coffee break

11:40 – 13:00 BLOK 2

11.40 – 13.00 Transformace energetických společností na nové podmínky trhu a role finančních investorů

– Transformace vertikálně integrovaných utilit

– Perspektivy budoucího růstu – tradiční vs. nová energetika

– Očekávání a role finančních investorů v sektoru energetiky

Osloveni zástupci:

ČEZ – Martin Novák, CFO

Macquire Infrastructure and Real assets (MIRA) – Jiří Zrůst, Senior Managing Director

Innogy ČR – Thomas Merker, CFO

Sev.en Energy – Alan Svoboda, Executive Director

PRE (EnBW) – Pavel Elis, CEO

13:00 – 14:30 Oběd

14:30 – 16:00 BLOK 3

14.30 – 16.00 Transformace energetických trhů pod vlivem nových technologií

– Využití technologických možností skladování energie

– Rozvoj a implikace decentrální výroby

– Budoucnost e-mobility v ČR i zahraničí

– Internet of Things a jeho implikace pro energetický trh

– Role a možnosti využití blockchainu v energetice

Osloveni zástupci:

Evropská komise – Jan Pánek, vedoucí odboru

IOTA Foundation – Wilfried Pimenta, Business Development Director

EDP Distribuição – Pedro Godinho de Matos, Business Development Manager – Inovgrid

Meridiam/Allego – Ulf Schulte, Managing Director DACH & Nordics

16:00 – 16:20 Coffee break

16:20 – 17:50 BLOK 4

16.20 – 17.50  Trendy v oblasti regulace na podporu nových technologií a čisté energetiky v zemích EU 

– Role energetického regulátora při naplňování politik EU

 Nové metody regulace síťových odvětví a zkušenosti s nimi (např. RIO UK) 

– Zajištění dostupnosti energií pro konečné zákazníky 

– Podpora nových technologií a rozvoj sítí 

– Zvyšování kvality a spolehlivosti dodávek

Osloveni zástupci:

Energetický regulační úřad ČR – Vladimír Outrata, člen regulační rady

Český telekomunikační úřad – Jaromír Novák, předseda Úřadu

Czech Gas Association – Martin Slabý, předseda

White&Case – Vít Stehlík, partner

17:50 – 18:00 Závěr a shrnutí

Bře
20
St
GIS Ostrava 2019 v Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava,
Bře 20 – Bře 23 celý den
GIS Ostrava 2019 @ Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava,

Chytré technologie mění svět kolem nás a téma chytřejších měst a chytřejších regionů je velmi aktuální. Není pochyb o tom, že se s nimi budeme v praktickém životě čím dále více setkávat. Současně je zřejmé, že geoinformační technologie mají velký význam pro rozvoj vybraných aspektů chytřejších měst a regionů zejména v oblasti správy měst a regionů, dopravy či životního prostředí. Nedílnou součástí rozvoje chytrých měst je i BIM (Informační modelování staveb). Cílem sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech. Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

 

Přijměte naše pozvání do Ostravy k prezentacím a diskusím k tomuto populárnímu a důležitému tématu i k dalším tématům, které je nutné v současnosti řešit.

Bře
21
Čt
PS Bezpečné město v CIIRC ČVUT
Bře 21 @ 13:00 – 15:00
Bře
22
PS Vzdělávání – brainstorming k obsahu v bude upřesněno
Bře 22 @ 09:30 – 12:30
Bře
27
St
„JAK NA TO“ v CIIRC ČVUT
Bře 27 @ 10:00 – 13:00
"JAK NA TO" @ CIIRC ČVUT

Toto setkání je jak pro naše členy, tak i pro zástupce našich spřátelených měst. Pokud máte zájem o problematiku a nemůžete se zúčastnit, je možné poslat vaše otázky a problémy k řešení na e-mail viz.níže.

Svoji účast potvrzujte prosím na e-mail: radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com

Bře
28
Čt
Valná hromada Asociace měst pro cyklisty v Městský úřad Říčany
Bře 28 @ 12:00 – 19:00

Dovolujeme si Vás pozvat na
Přátelské setkání před valnou hromadou Asociace měst pro cyklisty,
která se uskuteční dne
28. března 2019 od 12:00 v prostorách Městského úřadu v Říčanech
Program jednání dne 28. 3. 2019:
12:00 Příjezd do Říčan (autem / vlakem)
12:30 Přivítání na radnici – starosta V.Kořen
13:00 Oběd – Říčanský pivovar
14:30 Cestou z oběda prohlídka kontroverzního chodníku s cyklopruhem
15:00 Prezentace, diskuze
• Jaroslav Martínek – organizační změny Asociace – Partnerství pro městskou mobilitu
(15 min)
• Jitka Vrtalová – kampaň City Changers (15 min)
• Říčany – participativní plánování prostoru přednádraží (15 min)
Společná diskuze na téma zklidnění dopravy, preference pěších a cyklo, sdílené dopravní
prostředky, revitalizace veřejných prostor …
17:30 přesun na ubytování hotel Pavilon (2 km, částečně lze využít městskou dopravu)
19:00 Večeře a společenský večer – hotel Pavilon
Dne 29. 3. 2019 přejedeme společně do Prahy na valnou hromadu, která začíná v 11.30 v PVA
Letňany na veletrhu For Bikes. Společný odjezd do Prahy vlakem je v 9.55.
Svou účast potvrďte prosím prostřednictvím formuláře ZDE

Setkani_Ricany_28_03_2019_Cyklomesta_POZVÁNKA

 

na setkání se těší
Jaroslav Martinek Vladimír Kořen
Jitka Vrtalová David Michalička
Asociace cykloměst Město Říčany

Dub
11
Čt
v Centrum dopravního výzkumu
Dub 11 @ 09:00 – 16:00

v rámci předsednictví České republiky států platformy Slavkovské spolupráce organizuje Ministerstvo dopravy a Centrum dopravního výzkumu workshop expertů ze zemí platformy (CZ, SK, AT) o společenských dopadech technologické změny postupného nasazování automatizovaných dopravních systémů a dopravních prostředků.

Workshop se bude konat dne 11. dubna 2019 v Brně v prostorách Centra dopravního výzkumu.

The Ministry of Transport of the Czech Republic and
the Transport Research Centre would like to use this opportunity
to invite you to
Workshop
as part of the Austerlitz Declaration Member States Platform
under the Czech Republic Chairmanship in 2019
PROGRAMME
1-day workshop: time for presentations and discussions, coffee breaks, technical
excursion, real demonstration
Topic: Societal issues and impacts related to gradual introduction of the
automated driving
Date: 11 April, 2019
Registration: 9:00
Start: 9:30
End: 13:30 (workshop), 16:00 (technical excursion and real demonstration)
Official workshop language: English
The workshop fee: Workshop is free of charge
Venue: Transport Research Centre (CDV), Líšeňská 2657/33a, 636 00 BrnoLíšeň, Czech Republic (https://www.cdv.cz/en/)
Parking possibilities: CDV car park (limited capacity)
The organiser contact person:
Mr. Miloš Rydval, Czech Ministry of Transport
International Relations and EU Affairs Department
Phone: +420 225 131 488, e-mail: milos.rydval@mdcr.cz
Transport Research Centre contact person provides local information:
Ms. Denisa Frybertová, Transport Research Centre
Phone: +420 541 641 770, e-mail: denisa.frybertova@cdv.cz
THURSDAY MORNING
09:00 – 09:30 Registration
09:30 – 09:40
Welcome messages:
• Jindřich Frič, Director of Transport Research Centre (CDV), public research
institution
• Václav Kobera, Director of ITS, Space Activities and R&D&I Department,
Ministry of Transport of the Czech Republic
Workshop Section 1 – Public acceptance of automated transport
Moderator: Blanka Bednářová, Head of Foreign Relations Unit, Ministry of Transport
of the Czech Republic
09:40 – 10:00
Petr Zámečník (CDV – Transport Research Centre): Public acceptance of automated
transport – presentation of the project results
Automated vehicles are not a regular part of traffic yet. However, the mere possibility of automated
vehicles being involved in road transport encourages interest as well as concern among
the general public. Stakeholders should take these concerns into account when communicating
the topic of automated vehicles to the public as well as in the case of implementing the technology.
In the currently presented work, we focus on the acceptance of the general population in the Czech
Republic related to automated transport.
10:00 – 10:20
Martin Russ (AustriaTech): Austrian Action Program on CCAM – Integrated mobility
starts with integrating user needs
The Austrian CCAM strategy has been developed together with 300 experts, leading to more
than 30 specific measures. A broad societal and cross sector dialogue is key for ensuring public
acceptance. Actual overview on ongoing activities and priorities, like a citizen debate on Automated
Mobility in 5 different cities.
10:20 – 10:40 Armin Kaltenegger (KfV, Austrian Safety Board): Traffic Safety Guidelines on CCAD –
Ensuring safety as a key for trust and acceptance
10:40 – 10:50
Jaroslav Kmeť (Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic
for Investments and Informatization): Towards platform for cooperation
and innovation partnership for intelligent mobility according to the conditions
in Slovakia
10:50 – 11:10 Discussion
11:10 – 11:30 Coffee & Tea Break
Workshop Section 2 – Driving skills declining (due to using the functionality of fully
automated vehicle instead of manual driving regularly) and New skills needs (new
learning and training needs, new roles and manufacturing skills)
Moderator: Martin Pichl, Head of ITS and R&D&I Unit, Ministry of Transport of the Czech
Republic
11:30 – 11:50
Darina Havlíčková, Petr Zámečník (CDV – Transport Research Centre): Driving skills
declining – presentation of the project results
In the time of autopilots the key role of the operator is no longer the manual skills itself, but above
all the control of the automated system, the ability to detect errors and the ability to adequately
react in the event of failure of automated system. For the adequate ability of takeover or correct
assessment of automated system performance is necessary the maintenance of the driving skills –
you have to understand what should system do and how good it has to be. However, the absence
of manual activities leads to the decrease of skills and consequently also decrease skill to control
automated system. There will be presented definition of the skills necessary to control the driving
of an autonomous vehicle and skills needed to tackle the errors and failures of an autonomous
vehicle. The question for future practice and policymaking is to find the critical level when
an increased level of danger occurs. This critical level may be due to a lack of initial practice or may
be due to the inadequate maintenance (practice) of driving skills over time.
11:50 – 12:10
Jiří Vítek (O2 Czech Republic): Development of the mobile application within
the C-Roads project for the early-warning of driver to be aware of potential traffic
incidents, collisions or when driving in emergencies may occur
Due to received early-warning message a driver can be informed in advance of a risk situation in road
traffic in order to be able react in a timely manner and to take the best action at an early stage (according
to his or her abilities and skills). Experience with mobile application development within the C-Roads
project for Day-1 services – development, requirements, considerations, opinions, testing.
12:10 – 12:30
Manfred Tscheligi (AIT – Austrian Institute of Technology & University of Salzburg):
Human Machine Interaction and Automated Vehicles: Needs and Challenges
for Future User Experiences
Presentation of specific projects, research issues dealing with HMI, design principles and naturalistic
driving.
12:30 – 12:50
Jakub Štolfa (Technical University of Ostrava, DRIVES Project Manager): Disruptive
Changes in Automotive Sector Brings New Skills Needs
Moving towards an autonomous driving, digitalized and connected world generates cross-sectorial
changes, resulting in major disruptions and opportunities for innovation, which naturally brings
changes in society. It comes hand by hand with changes in the workforce followed by changing
skills demand that influence the way people work. DRIVES promotes a shared approach to develop
sustainable and concrete actions to meet the short and medium-term skills required in the whole
automotive sectorial value chain.
12:50 – 13:30 Discussion
13:30 – 14:00 Break for lunch
THURSDAY AFTERNOON
14:00 – 16:00 Demonstration place – Premises of Transport Research Centre:
1. technical visit of truck driving simulator
2. real demonstration of Czech self-driving car (https://www.roboauto.cz/)

 

14.jednání pracovní skupiny Smart City při MMR
Dub 11 @ 13:00 – 15:30