Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Lis
6
Út
PS Chytré budovy v CIIRC ČVUT
Lis 6 @ 01:00 – 03:00
Lis
13
Út
Smart City Expo World Congress – Barcelona v Grand via veneu
Lis 13 @ 12:33 – Lis 15 @ 13:33

Smart City kongres v Barceloně.

 

Program ZDE

Lis
20
Út
Seminář Metodika hodnocení rozvoje inteligentních měst v CAMP
Lis 20 @ 10:00 – 14:00

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), České vysoké učení technické v Praze –
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) a Česká rada pro šetrné
budovy (CZGBC) Vás zvou na odborný seminář, kde bude představena Metodika
hodnocení rozvoje inteligentních měst.

Seminář se uskuteční se dne 20. 11. 2018 od 10.00 do 14:00 v IPR CAMP (Vyšehradská 57), Praha 2).

Na poli technologického rozvoje obcí jde o první koncepční veřejný dokument, který dává
českým obcím detailní návod, jak provést vyhodnocení jejich pokroku směrem k ideálu
inteligentního města (Smart City). Na semináři se dále dozvíte o aktivitách MMR a
možnostech spolupráce s ČVUT UCEEB a CZGBC.

Seminar – Metodika hodnoceni – 20. 11. 2018 (1)

 

Lis
21
St
Podpis Memoranda – Žďár nad Sázavou a setkání pracovní skupiny (pouze pro vedení CSCC)
Lis 21 @ 09:00 – 12:00

Tento termín bude slavnostně podepsáno další Memorandum a to s městem Žďár nad Sázavou. Zároveň dojde ke svolání první pracovní skupiny mezi městem a spolkem.

Lis
22
Čt
PS Doprava v CIIRC ČVUT
Lis 22 @ 10:00 – 12:00
PS Doprava @ CIIRC ČVUT

Pravidelné setkání členů pracovní skupiny.

Téma: Diskuze na téma strategie pracovní skupiny doprava, hlavních cílů a záměrů, shodnutí se na směru (přesnější body budou dodány)

Lis
29
Čt
Seminář – Odpovědný výzkum a inovace a metoda STIR / Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení
Lis 29 @ 09:30 – 12:00

Vážení,

rádi bychom Vás tímto pozvali na seminář, který se bude věnovat dvěma tématům:

Odpovědný výzkum a inovace a metoda STIR – Srovnání uplatnění metody D-STIR v podnikatelském a akademickém prostředí a Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovativních řešení – Pilotní aktivity v projektu RI2integrate

 • TERMÍN: čtvrtek  29. 11. 2018
 • MÍSTO KONÁNÍ: Za Radnicí 835, 252 41 Dolní Břežany (místnost A, 1. patro)

PROGRAM SEMINÁŘE:

9:30 – 10:00    Registrace účastníků, občerstvení

10:00 – 12:00  program:

Uplatnění metody D-STIR v podnikatelském prostředí – Bc. Lucie Nencková, Ph.D.,  MBA – Středočeské inovační centrum

Uplatnění metody D-STIR v akademickém prostředí – Mgr. Jan Stachura – ElI Beamlines (Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inovací (PPI) – Mgr. Vedran Bostandžić – Středočeské inovační centrum

Transfer znalostí realizovaný výzkumnými organizacemi – Mgr. Miloš Martínek – ElI Beamlines (Fyzikální ústav Akademie věd ČR)

Inovační vouchery – Ing. Ladislav Mlčák – Středočeské inovační centrum

Závěr

Cílem semináře je představit zainteresovaným subjektům postup v realizaci dvou projektů financovaných z programu Danube Transnational Programme  Interreg, ve kterých SIC a ELI Beamlines participují jako partneři za ČR. Smyslem projektu RI2integrate je  společné hledání možností využití potenciálu hospodářského rozvoje za pomoci efektivní integrace excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje, a to navržením, přípravou a zavedením inovativních nástrojů pro programové učení o makroregionálním zapojení v dunajském regionu. Proto je věnován v rámci semináře důraz na metodu PPI (z angl. Public Procurement of Innovative Solutions) a připravovanou pilotáž v této oblasti.

Transfer technologií zahrnuje všechny procesy pro zavedení výsledků a aktivit výzkumu a vývoje do praxe. Jako takový je určitou podmnožinou transferu znalostí. V souvislosti s řešenými projekty souvisí transfer technologií s maximalizací dopadu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v celospolečenském měřítku a tím směřuje i k odpovědnějšímu výzkumu a inovacím (RRI).

S ohledem na projekt RI2integrate a provázanost velkých výzkumných infrastruktur a lokálních i regionálních ekonomik včetně širší veřejnosti, je transfer technologií klíčovým procesem pro využití potenciálu těchto infrastruktur v rámci Středočeského kraje i ČR.

Smyslem projektu D-STIR je zlepšení podmínek pro inovace v Podunají začleněním principů odpovědného výzkumu a inovací (RRI; z angl. Responsible Research and Innovation) a tím podpoření jejich realizaci také s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady, a z těchto důvodů se bude na semináři probírat téma společenské odpovědnosti ve firmách a výzkumných organizacích. Dále bude představena samotná metoda D-STIR (z angl. Danube – Socio-technical Integration Research)  a možnosti praktické aplikace této metody k prosazování konceptu RRI v ČR jak v podnikatelském, tak i akademickém prostředí.

Posledním tématem v provazbě na projekt D-STIR bude oblast inovačních voucherů, kde Středočeské inovační centrum působí jako poskytovatel inovačních voucherů, které jsou mimo jiné propojeny s tématikou společenské odpovědnosti ve firmách a podporují akceleraci inovačního potenciálu výzkumných infrastruktur.

Účast je bezplatná.  

Registrace je možná do 28. 11. 2018 emailem na adresu nenckova@s-ic.cz. Vzhledem ke kapacitě prostor je účast možná pouze pro zaregistrované.

KONTAKT:

Mgr. Vedran Bostandžić, PM projektu RI2integrate, SIC – bostandzic@s-ic.czIng. Petr Jirman, PM projektu D-STIR, SIC – jirman@s-ic.cz

Mgr. Jan Stachura, PM projektu RI2integrate a D-STIR, ELI Beamlines – jan.stachura@eli-beams.eu

Pro
12
St
Podpis Memoranda s Jihočeským krajem
Pro 12 @ 10:00 – 11:00
Pro
13
Čt
Členská schůze v Ernst&Young
Pro 13 @ 16:00 – 20:00

Pozvánka na členskou schůzi Czech Smart City Cluster

 

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se stanovami spolku Czech Smart City Cluster si Vás dovolujeme pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 13. 12. 2018, od 16hod v prostorách společnosti Ernst&Young na adrese Na Florenci 15, Praha 1.

Pořad zasedání členské schůze:

 1. Prezence přítomných členů
 2. Volba orgánů členské schůze – předsedy a zapisovatele, schválení pořadu zasedání
 3. Úvodní slovo – Mirek Svítek
 4. Prezentace – Jozef Regec
 5. Projednání a schválení změny Stanov
 6. Odsouhlasení výše dobrovolného příspěvku přidruženého člena
 7. Projednání a schválení zprávy o činnosti spolku za rok 2017
 8. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
 9. Metodiky, pracovní skupiny – prezentace, diskuze – Radek Lucký
 10. Závěr – diskuse, různé

 

V Praze dne 20.11.2018

 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr.h.c. v.r.

 

 

Pokud se nebudete moct zúčastnit, lze zplnomocnit jinou fyzickou osobu.

 

Pro
14
Podpis Memoranda s městem Kolín
Pro 14 @ 09:00 – 10:00