Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Kalendář

Úno
19
Út
PS Vodárenství v Florentinum, Veolia, Na Florenci 15, Praha 1
Úno 19 @ 10:30 – 12:30
PS Vodárenství @ Florentinum, Veolia, Na Florenci 15, Praha 1

Pracovní skupina CSCC Vodárenství si klade za cíl sdružovat všechny subjekty, které mají zájem na implementaci moderních smart technologií v oboru výroby pitné vody, zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.

 

Tohoto cíle by měla skupina dosahovat prostřednictvím:

 

 • výměny zkušeností s implementací moderních smart technologií v oboru
 • pomocí vyvíjení osvětové činnosti směrem k představitelům obcí – vlastníků vodohospodářské infrastruktury a vysvětlováním přínosů implementace smart technologií pro obyvatelstvo obcí
 • působením na výrobce komponent a poskytovatele datových služeb tak, aby nabízeli cenově a technicky přijatelná řešení pro vodárenský obor
 • snahou o koordinaci činnosti vedení obcí a správců dat zejména ostatních síťových odvětví tak, aby docházelo k vzájemné výměně, poskytování a publikování vybraných dat (např. tvorba map měst, kde jsou uvedeny průběhy všech infrastrukturních sítí – tj. voda, plyn, elektřina, datové sítě)
 • propagováním vysokého stupně zabezpečení informačních sítí ve vodárenství, a to jak z pohledu fyzické bezpečnosti, tak z pohledu kybernetického zabezpečení (část vodárenských sítí byla již prohlášena za kritickou infrastrukturu státu, další části budou zřejmě následovat)

 

Moderní smart technologie ve vodárenství nacházejí uplatnění zejména v následujících oblastech:

 

 • smart metering – dálkové odečty měřičů a přístrojů
 • propojování informačních systémů
 • tvorba pokročilých smart dispečinků a řídících center
 • vyhledávání možných úspor energií
 • využití chytrých čidel a měřících sond
 • kybernetická bezpečnost vodárenských informačních systémů a přenosu dat
 • fyzická bezpečnost vodárenské inftrastruktury pomocí smart řešení
 • zákaznické aplikace, které zobrazují vybraná data online prostřednictvím internetu, tabletů nebo mobilních telefonů
 • ochrana před extrémními klimatickými jevy – povodně, sucho
 • pokročilé metody a optimalizace údržby strojů a zařízení
 • digitalizace papírových dokumentů a jejich elektronická výměna a skladování
PS Odpady v místo bude upřesněno
Úno 19 @ 13:00 – 15:00
Úno
20
St
PS Bezpečnost v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 10:30 – 12:30
PS Bezpečnost @ CIIRC ČVUT

Zveme vás na první setkání pracovní skupiny Bezpečnost.

 

Setkání pracovních skupin, prezentace Metodik v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 13:00 – 14:30

Všechny členy pracovních skupin a jejich vedoucí zveme na setkání dne 20.2.2019, kde budeme prezentovat finální verzi Metodik těch skupin, které slíbily jejich vytvoření.

Toto setkání proběhne v duchu setkání, které jsme měli již v září roku 2018.

 

Členská schůze v CIIRC ČVUT
Úno 20 @ 15:00 – 17:00

Pozvánka na členskou schůzi Czech Smart City Cluster

 

Vážená paní, vážený pane,

v souladu se stanovami spolku Czech Smart City Cluster si Vás dovolujeme pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat dne 20. 2. 2019, od 15hod v prostorách CIIRC ČVUT, Jugoslávských partyzánů 3, Praha 6. Budova A

Pořad zasedání členské schůze:

 1. Prezence přítomných členů
 2. Volba orgánů členské schůze – předsedy a zapisovatele, schválení pořadu zasedání
 3. Úvodní slovo – Mirek Svítek
 4. Prezentace – Jozef Regec
 5. Projednání a schválení změny Stanov
 6. Projednání a schválení zprávy o činnosti spolku za rok 2018
 7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
 8. Metodiky, pracovní skupiny – prezentace, diskuze – Radek Lucký
 9. Závěr – diskuse, různé

 

V Praze dne 4. 2. 2019

 

prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr.h.c. v.r.

 

 

Pokud se nebudete moct zúčastnit, lze zplnomocnit jinou fyzickou osobu.

Úno
27
St
IV. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – ENERGIE, DOPRAVA A INOVACE (PRO) MĚSTA 21. STOLETÍ v GOTICKÝ HRAD LITOMĚŘICE
Úno 27 – Úno 28 celý den

Dámy a pánové, tímto bychom Vás rádi srdečně pozvali do královského města Litoměřice na odbornou konferenci a workshop, které napomohou k výměně příkladů dobré praxe a rozvoji další spolupráce na poli udržitelné energetiky a dopravy na místní úrovni.

Hlavní téma
Energetická soběstačnost měst a vlastní zdroje
– reálná možnost nebo chiméra?

 

Inspirace z Česka i zahraničí

Financování

Právní aspekty

Sdílení, workshopy, exkurze

 

Konferenci pořádá Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO) a Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM) ve spolupráci s evropským sdružením měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku Energy Cities, a městem Litoměřice.

Konference je určena zejména zástupcům měst, obcí, regionů a jejich partnerům, kteří mají zájem
o prosazování inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů, či udržitelné dopravy na municipální úrovni.

 

Mezi hlavními prezentujícími jsou potvrzeni:

 • Jan Johanson – energetický manažer města Vaxjo (Švédsko)
 • Jana Cicmanová – Energy Cities, kancelář Paktu starostů a primátorů
 • Andreas Piontek – Evropská investiční banka
 • Hana Riemer – Smart City Mnichov
 • Bojan-Ilija SCHNABL – Smart City Vídeň
 • Jan Kříž – Ministerstvo životního prostředí ČR

 

Jedná se již o 4. ročník konference, minulé ročníku se zúčastnilo bezmála 100 zástupců z měst či krajů (Brno, Rožnov p. Radhoštěm, Trnava, Děčín, Chrudim, Nový Jičín, Bohumín, Kladno, Liberec, Hradec Králové, Prostějov, Pardubický a Moravskoslezský kraj), ministerstev (MŽP, MPO, MMR), výzkumných organizací, soukromého sektoru.

 

Pro podrobnější informace kontaktujte za organizátorský tým Jaroslava Klusáka, tel. 773 165 574, klusak@semmo.cz.

Registrace je již spuštěna na http://semmo.cz/konference2019, kde bude počátkem ledna 2019 zveřejněn i podrobnější program konference.

Úno
28
Čt
PS Vzdělávání v kancelář CSCC -Tyršův dům Újezd 40/450, Praha 1
Úno 28 @ 13:30 – 15:30
Bře
1
„Chytré budovy a aktivní spotřebitelé energie“
Bře 1 @ 10:00 – 14:30
dovolte, abychom Vás pozvali na debatu u kulatého stolu „Chytré budovy a aktivní spotřebitelé energie“, kterou pořádá Kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci se Svazem moderní energetiky a portálem Obnovitelne.cz. Diskuze proběhne v pátek 1. března 2019 od 10:00 v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradu.
Diskuze vychází z tématu vize klimaticky neutrální ekonomiky EU, kterou představila Evropská komise na konci minulého roku. Jednu z klíčových rolí v jejím naplnění sehraje spotřeba energie v budovách. Proto se debata zaměří na možnosti využití energeticky úsporných budov, inovativních technologií a vlastních zdrojů energie. Debata bude hledat odpovědi, jak lze efektivně dosáhnout cíle a přispět tak nejen k nižším emisím, ale i nižším účtům za energie pro domácnosti a podniky.
V rámci úvodních příspěvků vystoupí Evžen Tošenovský (poslanec Evropského parlamentu), Pavel Zámyslický (MŽP), Petr Holub (Šance pro budovy), Jakub Maščuch (ČVUT), Ivo Slavotínek (Asociace poskytovatelů energetických služeb), Marie Zezůlková (Národní centrum energetických úspor) a Michal Petřík (společnost BUILDSYS). Součástí programu je také možnost exkurze s představením aktuálních projektů UCEEB.
Více informací v připojené pozvánce. V případě zájmu o účast prosíme o vyplnění formuláře (odkaz) – kapacita je omezena, proto prosím neváhejte s přihláškou.
Bře
11
Po
Thajská delegace zástupců Smart City v CIIRC ČVUT
Bře 11 @ 13:00 – 14:30

Czech Smart City Cluster ve spolupráci s Thajským velvyslanectvím přijme  thajskou delegaci 34 posluchačů National Defence Studies Institute of Thailand (NDSI) , která bude v březnu v ČR na studijním pobytu.

Přednášku povede pan prof.Svítek a zároveň jim ukáže živou laboratoř, která se v budově CIIRC ČVUT nachází.

Zároveň se zde mohou prezentovat naši členové

Bře
20
St
GIS Ostrava 2019 v Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava,
Bře 20 – Bře 23 celý den
GIS Ostrava 2019 @ Nová aula - Kongresové centrum VŠB-TUO, Ostrava,

Chytré technologie mění svět kolem nás a téma chytřejších měst a chytřejších regionů je velmi aktuální. Není pochyb o tom, že se s nimi budeme v praktickém životě čím dále více setkávat. Současně je zřejmé, že geoinformační technologie mají velký význam pro rozvoj vybraných aspektů chytřejších měst a regionů zejména v oblasti správy měst a regionů, dopravy či životního prostředí. Nedílnou součástí rozvoje chytrých měst je i BIM (Informační modelování staveb). Cílem sympozia je představit příklady vhodných strategií a implementace chytrých technologií ve městech, regionech i jiných vhodných aplikačních oblastech. Současně konference nabízí prostor i pro další témata, kde je možné prezentovat nové výsledky rozvoje geoinformační infrastruktury, úspěšných aplikací geoinformačních technologií či zajímavé výsledky výzkumu.

 

Přijměte naše pozvání do Ostravy k prezentacím a diskusím k tomuto populárnímu a důležitému tématu i k dalším tématům, které je nutné v současnosti řešit.