Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Metodika

A sample page description

Pomůžeme vám budovat chytré město

Metodika CSCC je určena především zástupcům municipalit. Snaží se jednoduchou a přehlednou formou předložit způsob, jak se můžete připojit k myšlenkám Smart City, jak je můžete využít k vlastnímu rozvoji a co můžete udělat proto, aby byl tento proces úspěšný a dlouhodobě udržitelný. Doporučení a postupy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z praktických zkušeností s rozvojem Smart City iniciativ v mnoha městech České republiky a snaží se reflektovat jak celoevropské trendy, tak lokální charakter českých měst. Kompletní metodika je ke stažení na webových stránkách CSCC.

Pro nejnovější informace ohledně rozšířené verze metodiky nás prosím kontaktujte pomocí formuláře.

Formulář ke stažení metodiky

Metodika a její součásti jsou majetkem Czech Smart City Cluster, z.s. (dále jen “Spolek“).

Municipality mohou tyto dokumenty používat pro svou potřebu.

Ostatní subjekty mohou s metodikou a jejími součástmi zacházet (tj. zejména, nikoliv však výlučně je zveřejňovat, citovat apod.) se souhlasem Spolku a uvedením zdroje.

Jakékoliv úpravy jsou v rozporu s autorskými právy.