Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Metodiky

A sample page description

Pomocí těchto metodik můžete začít budovat chytré město. Poradíme vám, jak začít.

Na této stránce si můžete stáhnout OBECNOU METODIKU, kterou vypracoval CSCC zhruba před třemi lety. Potom Metodiku Ministerstva pro místní rozvoj a potom další metodiky konktrétně zaměřené. Témata reflektují vaše potřeby, iniciativy některých vašich kolegů a také jsou zpracovávané s ohledem na naše nabité zkušenosti z rozhovorů s vámi, zástupci měst a obcí.

Další témata, na kterých aktuálně pracujeme jsou – Doprava, Chytré budovy, Odpady a Voda. Termín dokončení je předpokládán na podzim 2019. Pro aktuální informace o obsahu a stavu metodik, můžete kontaktovat manažerku spolku paní Radku Sýkorovou – radka.sykorova@czechsmartcitycluster.com

METODIKY KE STAŽENÍ

OBECNÁ METODIKA

JAK NA TO V ENERGETICE