Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Členové

Členové

Alt Text

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. působí na území České republiky od roku 1993. Na trhu služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady se zabývájí především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky, sanací starých ekologických zátěží, správou a údržbou komunikací a facility managementem. AVE má přes 2000 zaměstnanců a pokrytí po celé České republice s ročním obratem přes 4 miliardy Kč.

Stabilní český vlastník je připraven investovat do dalšího rozvoje společnosti. Skupina firem AVE je od r. 2013 součástí skupiny EP INDUSTRIES, která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí mimo odpadové hospodářství také v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu. Skupina AVE patří mezi vedoucí společnosti zabývající se nakládáním s odpady v centrální a východní Evropě. Kromě České republiky AVE působí i na Slovensku, v Rumunsku a na Ukrajině.

Media

České Radiokomunikace a.s.

České Radiokomunikace a.s. (CRA) jsou leaderem v poskytování digitální infrastruktury. Kromě vysílacích služeb se firma zaměřuje na propojování světa televize, rádia a internetu. Provozuje vlastní datová centra a svým zákazníkům poskytuje špičkový výpočetní výkon s maximálním možným zabezpečením. CRA disponují vlastní optickou páteřní sítí a díky silné vysílací infrastruktuře mohou nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Díky této unikátní infrastruktuře budují robustní IoT síť na platformě technologie LoRaWAN. Kromě infrastrukturní části a aplikačního rozhraní pro využití internetu věcí CRA nabízejí i prostor a zázemí pro data, která s využitím internetu věcí bezprostředně souvisejí. Pro tuto oblast zpřístupnily CRA IoT Cloud, který umožňuje hostování IoT aplikace, ukládání velkého množství dat z IoT zařízení a rovněž správu dat (IoT portál) – pro jejich další využití.  Současně se aktivně podílejí na budování ekosystému partnerů sítě LoRa v ČR, a to nejen na úrovni výrobců, dodavatelů hardwaru a koncových čidel a uživatelských aplikací, ale také na úrovni zákazníků a projektů, které se již zrealizovaly a mohou spolu sdílet zkušenosti, jež přispějí k dalšímu rozvoji této technologie u nás. V rámci budování partnerského prostředí s možností navázání další spolupráce CRA organizují odborně zaměřené akce (Czech IoT Summer Jam, CRA IoT Hackathony, Czech IoT Summit) a otevřely unikátní prostor pro spolupráci v oblasti internetu věcí – CRA IoT Hub.

Více informací o společnosti a jejich službách naleznete na www.cra.cz a pripoj.me.

Media

České vysoké učení technické v Praze

Zakládající člen

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým univerzitám v Evropě. Bylo založeno z iniciativy Josefa Christiana Willenberga na základě reskriptu (zakládací listiny) císaře Josefa I. z 18. ledna 1707. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 23 000 studentů. ČVUT nabízí svým studentům 117 studijních programů a v rámci nich 457 studijních oborů. ČVUT vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu.

V roce 2014 se ČVUT umístilo v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 3000 světových univerzit, ve skupině univerzit na 411. – 420. místě. V oblasti „Civil and Structural Engineering“ bylo ČVUT hodnoceno na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical Engineering“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems“ a „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě, a stejně tak i v oblastech „Mathematics“ a „Physics and Astronomy“.

Media

Česká spořitelna, a.s.

Zakládající člen

Česká spořitelna je moderní bankou orientovanou na drobné klienty, malé a střední firmy, města a obce. Mají nezastupitelnou roli ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. S počtem klientů, který dosahuje téměř 5 milionů, jsou největší bankou v České republice. Na českém trhu mají také nejdelší tradici, v roce 2015 oslavili 190 let od založení. V soutěži Fincentrum Banka roku již podvanácté v řadě získali ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku a byli také zvoleni Bankou roku 2015. Klienti mají k dispozici nejširší rozsah bankovních služeb v České republice poskytovaných prostřednictvím poboček, bankomatů a platbomatů.

Media

E.ON Česká republika, s.r.o.

Zakládající člen

Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působí od roku 1998. Dodávájí elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobují více než 220 000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

E.ON Česká republika, s.r.o. je vedoucí společností pro právnické subjekty – E.ON Distribuce, a.s., E.ON Energie, a.s. a E.ON Servisní, s.r.o. Zodpovídá za strategii celé skupiny.

Media

Energeticko-technický inovační klastr

Energeticko-technický inovační klastr byl založen jako občanské sdružení v prosinci 2013 pěti zakládajícími členy. V roce 2014 byl v důsledku nabytí platnosti nového občanského zákoníku klastr přetransformován na spolek, který na začátku roku 2015 dosáhl počtu 15 členů. Mezi hlavní cíle klastru patří zejména vytvořit dostatečně širokou kvalitní členskou základnu pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi svými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.

Media

Ernst & Young, s.r.o.

EY Česká republika patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Naším cílem je přispívat nejen k rozvoji podnikatelské sféry, ale lidského společenství jako celku. Byli jsme jednou z prvních poradenských firem, které otevřely své kanceláře ve střední a východní Evropě. V České republice poskytujeme služby již od roku 1991. V současnosti máme přes 900 zaměstnanců, kteří pracují v našich kancelářích v Praze, Brně a Ostravě. V České republice poskytujeme poradenské služby více než tisíci českých i mezinárodních společností. Pracujeme pro 20 firem z české top 30 a pro všech 5 největších bank v zemi. Jako součást mezinárodního týmu EY nabízíme našim klientům poradenské služby té nejvyšší kvality, ať již působí v České republice nebo kdekoli jinde na světě. Více informací naleznete na internetových stránkách www.ey.cz.

Media

OMEXOM GA Energo s.r.o.

OMEXOM GA Energo patří dlouhodobě mezi lídry v segmentu elektromontáží v České republice. Poskytuje komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven. Zajišťuje pohotovostní havarijní službu v rámci distribuční a přenosové soustavy a rovněž městům a obcím při provozu veřejného osvětlení.

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993, nyní má 10 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko. V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom propojující 250 obchodních jednotek zabývajících se přenosem, distribucí a transformací elektrické energie ve 40 zemích světa.

Media

Schneider  Electric CZ, s.r.o.

Zakládající člen

Světový expert v ovládání elektrické energie

Pomáháme lidem získat maximum z jejich energie. Snili jste někdy o tom, že byste vylepšili svůj současný účet za spotřebu energie a navíc bez výpadku proudu? Máme řešení, jak učinit energii bezpečnou, spolehlivou a efektivní až po zásuvku ke spotřebiči. ”Vy musíte být tou změnou, kterou chcete vidět ve světě.” Tento citát Maháthmy Gándhího shrnuje názor Schneider Electric.
Mimo obchodních řešení pokrýváme všechny aspekty udržitelného rozvoje: společnost, řízení a životní prostředí. A jelikož nemůžete řídit něco, co nemůžete změřit, sledujeme vaše pokroky pomocí jedinečného nástroje: Barometrem planety & společnosti.

Alt Text

SmartPlan s.r.o.

Smart Plan je konzultační společností, která hledá způsoby, jak proměnit ideje ve skutečnost. Spojujeme lidi přinášející nová řešení problémů naší planety při zachování prosperity na bázi moderních technologií. Snažíme se zajistit odborníky pro komplexní řešení projektů, které potřebují strategický přístup. V projektech, které řídíme, spojujeme schopnost zasadit aktivity do širšího kontextu, připravit strategii jak je financovat, zpracovat potřebnou dokumentaci, řídit je dle přední mezinárodní metodiky pro projektové řízení PRINCE 2 a podpořit jejich přínosy komunikací veřejnosti. Zabýváme se čtyřmi základními oblastmi – Smart Cities, čistou dopravou, lidskými zdroji a finančním inženýrstvím. Máme zkušenosti, síť kontaktů, informace a umíme najít kompromis.

Media

Středočeské inovační centrum

Středočeské inovační centrum (SIC) přispívá k vytváření partnerství a projektů v různých oborech ekonomiky Středočekého kraje, jakož i k lákání zahraničních investic vytvářejících nová kvalifikovaná pracovní místa. Další oblastí práce SIC je například vyhledávání nadaných žáků a studentů a jejich podpora ve spolupráci s firmami a školami či zprostředkování působení zahraničních expertů ve firmách, školách a výzkumných týmech v našem kraji. SIC je hlavním koordinátorem přípravy a naplňování Strategie inteligentní specializace / Regionální inovační strategie Středočeského kraje, iniciátorem a koordinátorem tvorby nástrojů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací na území Středočeského kraje.

Media

T-Mobile Czech Republic a.s.

Společnost T-Mobile Czech Republic, člen mezinárodní telekomunikační skupiny Deutsche Telekom, letos slaví 20 let na českém trhu. S šesti miliony mobilních zákazníků je jedničkou na českém mobilním trhu. T-Mobile je ale především integrovaným operátorem a kromě telekomunikačních služeb nabízí i komplexní ICT řešení nejen pro firmy. Svým klientům poskytuje nadstandardní služby ve vysokorychlostní síti a špičkové inovace v oblasti technologií.

Media

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové (zkratka UHK) je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a výzkumných institucí východočeského regionu, která vznikla v roce 1992. Spektrum vzdělávací činnosti zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, společenské vědy na Filozofické fakultě, učitelské a umělecké disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě a studia zaměřená na nejrůznější oblasti sociální práce v Ústavu sociální práce.

Univerzita Hradec Králové, její akademičtí pracovníci a studenti vytvářejí ve městě i kraji příhodné prostředí pro rozvoj společenského a duchovního života a plní roli významného nositele vzdělanosti a kulturních tradic.

Media

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice je moderní a dynamická veřejná vysoká škola, jediná v Pardubickém kraji, rozvíjející více než pětašedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání. Na svých sedmi fakultách nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve sto třiceti oborech, v nichž připravuje svých 7 tisíc studentů a 2 tisíce absolventů ročně pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí. Bohatá vědecká, výzkumná a vývojová činnost v základním výzkumu, inovace a aplikační spolupráce ve vazbě na potřeby praxe jsou realizovány v celé řadě vědních disciplín, od přírodních, technických, přes ekonomické, společenskovědní, až po zdravotnické a umělecko-restaurátorské. Centrum transferu technologií a znalostí propojuje vědecký a vývojový potenciál univerzitních pracovišť s praxí. Týmy erudovaných odborníků poskytují expertní, znalecké, konzultační a servisní služby. Univerzita se zapojuje do odborných klastrů a řady vědeckých a technologických projektů s partnery tuzemskými i zahraničními. Podílí se na vývoji nových materiálů, špičkových technologií a udržitelných procesů a trvale přispívá k rozvoji vzdělanosti a vědeckého poznání ve prospěch znalostní společnosti.

Media

Visa EuropeServices LLC, organizační složka

Visa Inc. je globální platební technologická společnost propojující zákazníky, obchodníky, finanční instituce a vlády ve více než 200 zemích a teritoriích světa, s rychlými, bezpečnými a spolehlivými elektronickými platbami. Společnost provozuje jednu z nejvyspělejších procesních sítí na světě – VisaNet – která dokáže zpracovat více než 65 000 transakcí za sekundu, se zabezpečením před podvody pro spotřebitele a zajištěním platby pro obchodníky. Inovace společnosti Visa umožňují finančním institucím nabízet svým zákazníkům stále více možností: od plateb debetní či kreditní kartou, přes platby firemní kartou, až po využívání předplacených karet.

Media

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

VŠB – TU Ostrava směřuje mezi přední české a evropské univerzity nabízející technické a ekonomické vzdělání, produkující aplikovaný i základní výzkum a zajišťující potřebný odborný poradenský, konzultační a expertizní servis průmyslu, bankovnímu i podnikatelskému sektoru včetně nabídky celoživotního vzdělání.

VŠB – TU Ostrava navazuje v přímé kontinuitě na činnost montánního učiliště, Báňské akademie a VŠB v Příbrami. Montánní učiliště bylo v Příbrami zřízeno 23. 1. 1849. Pozdější Vysoká škola báňská byla z Příbrami do Ostravy přestěhována v roce 1945 a začátkem padesátých let se začala členit na jednotlivé fakulty. Univerzita je historicky spjata s rozvojem těžby nerostů a jejich zpracováním. Určitě není nadsázkou konstatování, že technický um Čechů vznikal a vyvíjel se především v souvislosti se zpracováním kovů. Naše vysoká škola se tradičně zaměřovala průmysl a postupně ve svém vývoji reagovala na společenské a ekonomické změny.

Media

Vysoká škola logistiky o.p.s.

Vysoká škola logistiky o.p.s (dále jen VŠLG) je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu, nabízející – jako jediná v České republice – tři  stupně terciárního vzdělání (Bc., Ing., PhD.) v jedinečném studijním programu Logistika (B3713 Logistika a N3713 Logistika).

Hlavním cílem studijního programu B3713 Logistika a N3713 Logistika je připravit odborníka pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu.

Media

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (zkratka VŠTE) je veřejná vysoká škola, která vznikla v roce 2006. Od ostatních VŠ se odlišuje svým výrazným zaměřením na praxi. Studijní programy mají v posledním ročníku do osnov zahrnut v ČR nadstandardní jeden semestr odborné praxe. Spolupráce s vybranými firmami podle studijních oborů je proto rysem celého studia. Škola má nyní uzavřeno téměř tisíc rámcových dohod o praxích a ročně na ně vysílá zhruba 900 studentů. V současné době nabízí Bc. a Ing. obory v oblastech ekonomiky, strojírenství, stavistelství a dopravy a logistiky.

Media

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně patří mezi nejvýznamnější vysoké školy v České republice a dlouhodobě usiluje o excelenci nejen v oblasti vzdělání, ale také ve vědecko-výzkumné sféře. V oblasti vědy, výzkumu a inovací se VUT v Brně snaží o prohloubení spolupráce s aplikační sférou, včetně té veřejné, kdy i nadále usiluje o vytvoření co nejlep- ších podmínek pro tvůrčí činnost, transfer technologií a růst inovačního potenciálu.

VUT v Brně spatřuje svou budoucnost v kooperaci s dalšími technickými univerzitami nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jedním z cílů je i nadále udržovat a posilovat postavení této technické univerzity v ČR i v Evropě. VUT je důstojným partnerem předním pracovištím a stále usiluje o zlepšování úrovně vzdělávací činnosti, která propojuje technické obory, ale také obory umělecké a ekonomické, čímž vytváří atraktivní prostředí pro studenty, odborníky a vědecké pracovníky obecně. Důležitým aspektem v tomto snažení jsou akreditované studijní programy, které musí i v budoucnu prokazovat vysokou kvalitu.

Media

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.

VÚGTK byl založen v roce 1954 a je jedinou vědecko-výzkumnou základnou resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Od roku 2007 je podle zákona č. 341/2005 Sb. zapsán MŠMT ČR do rejstříku veřejných výzkumných institucí – v.v.i. Jako veřejná výzkumná instituce (v.v.i.) byl zřízen 1. ledna 2007 zřizovací listinou ČÚZK č.j. 2700/2006-22 ze dne 13. června 2006.

Posláním ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí, vývoj a testování nových metodik, postupů a programových prostředků a odborné konzultace v následujících oblastech: tvorba a vedení Informačního systému katastru nemovitostí, geodézie a geodynamika, inženýrská geodézie, metrologie a státní standardizace v oborech zeměměřictví a katastru, fotogrammetrie a dálkový průzkum Země, tvorba a údržba mapových děl, vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodézii a kartografii.

Alt Text

Ing. Jaroslav Žlábek

Čestný člen

Ing. Jaroslav Žlábek vystudoval elektrotechniku a ekonomiku. V čele Schneider Electric stál u zrodu Czech Smart City Cluster a do roku 2017 byl součástí jeho výboru. V současné době hájí barvy Toyota Material Handling a jako čestný člen CSCC řídí pracovní skupinu Energy. O svém stylu v profesionálním prostředí říká: „Sázím na týmovou práci, otevřenost a pevné zásady.“

Media

ROWAN CONSULTING

ROWAN Consulting je součástí poradenské skupiny s 27 letou tradicí, jejíž počátky sahají až do roku 1990. Zaměřuje se na poradenství v ekonomické a technologické oblasti a společně advokátní kanceláří a daňově-poradenskou společností se podílí na komplexním poradenství pro klienty. Mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace včetně veřejných institucí, kterým poskytují komplexní podporu v klíčových projektech. 

Našim klientům poskytujeme plný servis, obzvláště jsme však uznáváni a pravidelně vysoce hodnoceni za naši expertízu v oblastech informačních a komunikačních technologií (např. též v oblastech telematiky, kybernetické bezpečnosti, internetu věcí, smart řešení, apod.), fúzí a akvizic realizovaných v rámci technologických oborů a naše služby poskytujeme rovněž v rámci složitých sporů s předmětem týkajícím se technologických odvětví.

Media

ČEZ ESCO a.s.

Společnost ČEZ ESCO (Energy Service Company) poskytuje energetická řešení pro velké korporace, malé a střední podniky i veřejnou správu. Působí v České republice a na Slovensku a své služby rozšiřuje i do dalších evropských zemí. ČEZ ESCO chce být první volbou pro ty, kteří mají zájem o komplexní energetické služby šité na míru jejich specifickým potřebám.
Řešení ČEZ ESCO zahrnuje návrh optimalizace spotřeby, volbu technologií a zdrojů, jejich instalaci, dlouhodobý provoz a servis včetně poradenství, záruky i různé možnosti financování. ČEZ ESCO nabízí řešení energetických potřeb zákazníků s důrazem na nové technologie a efektivní využití energie.

Media

ICT network news

On-lie magazíny společnosti Averia se staly vyhledávanou komunikační platformou pro řadu klíčových osobností korporátnního segmentu v České republice a na Slovensku. Svým zaměřením oslovují nejen komunity IT specialistů a odborníkům ale i představitelů managementů firem, u nichž není IT primární specializací, ale potřebují mít v této oblasti přehled z hlediska nákladů, využitelnosti a přidané hodnoty jednotlivých řešení. V neposlední řadě tyto magazíny oslovují komunity vendorů, distributorů, resselerů a integrátorů, kteří jsou neodmyslitelnou součástí dění na trhu ICT. Díky přesné vyhraněnosti a striktní specializaci se nám daří pravidelně komunikovat se 20 000 čtenáři z výše uvedených oblastí. Vysoká profesionalita komunit, dodává nejvyšší kvalitu komunikace jak ze strany přispěvatelů, tak našich čtenářů.

Media

Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy

Původně soukromá Baťova škola práce, Mistrovská škola a Průmyslová škola (1939) byla zřízena zřizovací listinou hejtmana Jihočeského kraje jako samostatná příspěvková organizace v roce 2001.
VOŠ, SŠ, COP je součástí výchovně vzdělávací soustavy České republiky.

Hlavní činností školy je poskytování vzdělání ve Střední odborné škole a Vyšší odborné škole ve vzdělávacích programech zaměřených na informatiku, strojírenství, elektrotechniku, mechatroniku a ekonomiku. Škola sdružuje vyšší odbornou školu, střední školu, domov mládeže a školní jídelnu.

Součástí školy je Informační vzdělávací středisko (IVS), které poskytuje ve spolupráci s úřadem práce (dle požadavků zaměstnavatelů) další vzdělávání
formou rekvalifikací, kurzů, školení, seminářů a konferencí. IVS zajišťuje dále poradenskou činnost, informační činnost a certifikaci.

Škola připravuje řadu vzdělávacích aktivit v oblasti chytrých řešení v hospodaření s energiemi formou praxe.

Media

Institut sociálně zdravotních strategií

Institut je odborná nezisková společnost, která se zabývá vývojem sociálních a zdravotních koncepcí, strategií a nastavováním systému v kooperaci zdravotnické a sociální problematiky. Chtějí syntetizovat sociální a zdravotní politiku, jako jednu nedělitelnou součást. Formou pilotních projektů ověřují funkčnost strategií a sociálně zdravotních politik a řešení, které po jejich vyhodnocení chtějí zavádět do celkového zdravotního a sociálního systému. Hodlají pomáhat rozvíjet koncepce a strategie, které doposud existují samostatně, koordinovat činnost všech zainteresovaných subjektů a snažit se kumulovat síly a podporovat spolupráci a sdílení nový poznatků, dovedností a zkušeností.

Media

TOP EXPO CZ

HLAVNÍM OBOREM PODNIKÁNÍ společnosti TOP EXPO CZ je pořádání odborných akcí pro ekonomicky významné obory DOPRAVA – ENERGETIKA – STAVEBNICTVÍ – ICT

Pro firmy z těchto oborů pomáháme zajistit zlepšení pozice společnosti na českém, ale i mezinárodním trhu ve spolupráci s rezortními ministerstvy a zastupitelskými úřady, a to formou:

 •  organizace celostátních soutěží a mezinárodních konferencí
 •  účasti na významných světových veletrzích a konferencích
 •  tréninky odborníků pro oblast kongresové a veletržní turistiky
 •  organizace kurzů se specializací na zvýšení výkonnosti firmy
 •  odborné prezentace společností a zprostředkování kontaktů
 •  zpracování odborných bulletinů, studií a posudků

Našimi významnými partnery a klienty jsou Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí, Svaz dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, METROSTAV, EUROVIA, SUDOP, VIAMONT, ČEZ, OTE, E.ON, PRE, ELTODO, ABB, AŽD, ČD, ST. GOBAIN, SUDOP a další významné společnosti.

TOP EXPO CZ buduje kvalitní tým a spolupracuje s předními odborníky z oblasti tvorby podnikových strategií, marketingu, designu a samozřejmě i výstavnictví, kongresové turistiky a cestovního ruchu.

Hlavní zásady společnosti:

Podnikání vnímáme jako společenskou odpovědnost. Klient je náš partner; preferujeme vždy jeho zájmy.

Media

Klastr Chytrý Plzeňský kraj

Klastr Chytrý Plzeňský kraj je dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob usilující o rozvoj konceptu Smart regionu neboli Chytrého regionu v rámci Plzeňského kraje.
Posláním Klastru je přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci.
Mezi hlavní cíle, kterými Klastr usiluje o naplnění svého poslání, je zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení dopravní situace ve městech a obcích, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a další.
Nedílnou součástí tohoto úkolu je podpora vědy a výzkumu v oblastech vztahujících se k těmto cílům, praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizace vzdělávání zejména formou pořádání seminářů, přednášek a konferencí, konzultační činnost a příprava odborných stanovisek.

 

 

Media

Keylog net

Obava z odcizení je jeden z nejčastějších důvodů, proč lidé ve městech nevyužívají kolo jako dopravní prostředek

V roce 2015  přišli Keylog net s řešením této obavy. Pustili se do vývoje chytrého cyklostojanu, který je plně autonomní a zároveň naplňuje ideu tzv. Smart City. Zabezpečení kol probíhá jednoduše – za pomoci digitální identifikace. Cyklistovi k ovládání stojanu stačí jakákoliv bezkontaktní karta (např. městská nebo dopravní).

 

 

Media

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví

Institut pro podporu elektronizace zdravotnictví, z.ú. byl jako nezisková společnost založen roku 2017. Jeho hlavním cílem je elektronizace zdravotnictví, zjednodušení orientace občana v péči o zdraví a zvyšování zdravotní gramotnosti elektronickou cestou, tedy cestou, která zpřístupní občanovi informace o zdravotní péči, prevenci nemocí a podpoře zdraví. Institut zastřešuje celkem devět projektů, z nichž hlavním je kompletní eHealth platforma elektronické zdravotní knížky Zdravel, která představuje vysoce zabezpečený souhrn elektronických zdravotních záznamů (EHR) pacienta přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu. Kromě eHealth se Institut zaměřuje také na personalizovanou medicínu, telemedicínu či optimalizaci dávkování léků.

 

Media

Excuber

Excuber je plně přizpůsobené řešení pro automatické rozpoznávaní a
analýzu pomocí vícerých modulů. Excuber vám pomůže optimalizovat
vaše vnitropodnikové ( podnikové) procesy, zvýšit bezpečnost a
současně snížit náklady. Excuber je plně široko spektrálně využitelný , od použití několika kamer až
po nasazení s řádově tisíci kamer ve městech, dokonce v celé oblasti či
státu. Základním principem je úplné přizpůsobení systému požadavkům
klienta, což obsahuje vlastní vývoj jednotlivých modulů, vlastní pravidla,
vlastní reportovaní a další specifické služby pro klienta. Různá odvětví průmyslu mohou využívat přednosíi systému Excuber,
a to včetně:
• Města v rámci konceptu smart city
• Silové složky, včetně armády a policie
• Speciální služby
• Ochrana kritické infrastruktury
• Ochrana veřejných shromaždění a různých společenských akcí /setkání
• Obchody a obchodní řetězce
Excuber umožňuje zpracovávat vstupní údaje z “živých” bezpečnostních
kamer, archivovaných video-záznamů, obrázků a jiných digitalních zdrojů,
jako jsou například data GPS atd.. Moduly systému Excuber tyto informace
zpracovávají a poskytují výstupy, např. formou upozornění,
podrobné analýzy, detailních report a/ nebo automatických
notifikací pro externí zařízení.

Media

Institut pro D21

D21 je jediná firma v oblasti participace, která pomocí dostupných technologií a datovému přístupu dokáže aktivně a dlouhodobě zapojit do spolurozhodování jednotlivce i komunity ve městech, organizacích, firmách a veřejné správě v České republice i po celém světě.

Jejich cíl je umožnit všem dosáhnout skutečně efektivních rozhodnutí v době, kdy shoda všech stran umožní vytvořit udržitelný a propojenější svět.

Media

Moravská stavební – INVEST, a.s.

Moravská stavební je moderní a rozvíjející se developerská společnost, která působí na českém trhu již od roku 1998. Na poli středně velkých projektů zaujímají pozici klíčového hráče v Praze i Brně. Dokáží uspokojit nejnáročnější klientelu za přijatelnou cenu. Orientují se na lokality s výbornou dostupností a dopravním spojením do centra města, na klidné oblasti v blízkosti přírody i typicky městské bydlení a též na komerční plochy a kanceláře.

Působí v oblastech developmentu rezidenčních objektů, komerčních ploch a kanceláří, přípravy projektů pro komerční development. Zajišťují veškerá potřebná povolení a přípravu infrastruktury, získávají a scelují pozemky, realizují výstavbu. Jejich klientům nabízí bezplatné finanční poradenství a pomáhají vyřizovat hypoteční úvěry.

Media

Denali Advisory, a.s.

Společnost Denali Advisory, a.s. je českou společností, která se zaměřuje na poradenskou a konzultační činnost včetně zpracovávání odborných studií. Spolupracuje s renomovanými výzkumnými organizacemi, mezi něž například patří ČVUT, kde se spolupodílí na četných výzkumných projektech s cílem uplatňovat výsledky vědy a výzkumu v praxi. Ve svém portfoliu nabízí konzultace pro  informační systémy pro veřejnou dopravu, implementaci pro městské kamerové systémy, inteligentní řízení dopravní situace, navigační systémy pro mobilní telefony, parkovací systémy či pokročilé systémy veřejného osvětlení. Dále se zaměřuje na problematiku ochrany osobních údajů, zpracovávání posudků a návrhů na změny procesů dle GDPR.

Media

Arthur D Little

Arthur D. Little je globální poradenskou společností, která se nachází v čele inovací od roku 1886 a je přítomna v nejvýznamnějších obchodních centrech po celém světě. Specializuje se na oblasti strategie, regulace, řízení rizik, nové business modely v technologicky náročných odvětvích, zvyšování výnosnosti aktiv a hodnoty zákaznického portfolia. Globální praxe pracují pro přední světové hráče. Praktické zkušenosti konzultantů s průmyslem a vynikající znalostí celosvětových klíčových trendů umožnují porozumět specifickým podmínkám podnikání klienta v celé jeho šíři a přinášet tak výsledky s trvalou hodnotou.

Media

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) vzniklo z potřeby povzbudit výzkumný, vývojový a inovační potenciál firem a výzkumných organizací v regionu a ze snahy podpořit podnikavost a vznik rychle rostoucích inovativních firem – tzv. startupů.

Inovační centrum Ústeckého kraje, z. s., založily v listopadu 2015 společně Ústecký kraj, Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Plnohodnotně funguje ICUK od září 2016, působí ve vlastní kanceláři na adrese Klíšská 28 v Ústí nad Labem.

Media

ČD – Telematika a.s. je významným poskytovatelem velkoobchodních internetových, datových a hlasových služeb a dodavatelem služeb v oblasti správy, údržby i výstavby optických infrastruktur.

Provozuje vlastní druhou největší optickou síť v ČR, která je součástí klíčové infrastruktury státu. Portfolio svých činností doplňuje službami s přidanou hodnotou zahrnujícími systémovou integraci, diagnostiku a analýzu dat nebo kybernetickou bezpečnost.

Dalším dynamicky se rozvíjejícím segmentem poskytovaných služeb jsou řešení pro Smart Cities. ČD – Telematika nabízí již desítky řešení, které jsou rozděleny do pěti základních oblastí – Doprava, Bezpečnost, Budovy, Informace a Životní prostředí.

Media

Školní program je software vyvinutý společností Adante s.r.o. a je určený pro mateřské, základní, střední i odborné školy,  gymnázia vč. víceletých –   jedná se o multifunkční vybavení pro školy, žáky i rodiče. 

Přívětivý Školní program přináší pod jedním přihlášením  a s využitím jednoho čipu BEZPEČNOU, ZDRAVOU A TRANSPARENTNÍ ŠKOLU.
                                          
 ŠKOLNÍ PROGRAM   je již 10 let na českém trhu a
 • umožňuje formou elektronické docházky přehled o pohybu žáků či studentů
 • omezuje pohyb nepovolaných osob a zvyšuje tím bezpečnost ve školách všech stupňů
 • Školní on-line pokladna eviduje veškeré platby rodičů škole / kina, divadla, kurzy, výlety, školní pomůcky /, umožňuje propojení s Bakaláři, Školou OnLine a  iSkolou
 • rodiče mají přehled o docházce dětí či studentů a stravovacím systému školy
 • základním školám dodávají šatní skříňky s mnohaletou zárukou (otevírání i na čipy)
 • zavádí Identifikační odbavovací systém, který je určen Školním družinám (zajišťuje bezpečnost při vyzvedávání dětí a řeší administrativu docházkového deníku).
Media

Slezská univerzita v Opavě (SU) patří mezi mladší a menší veřejné vysoké školy. Byla zřízena Zákonem České národní rady z 9. července 1991 ze dvou fakult, které vznikly po listopadu 1989 jako součást Masarykovy univerzity v Brně. V současné době má SU tři fakulty (Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, Fakultu veřejných politik v Opavě a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné) a jeden vysokoškolský ústav (Matematický ústav v Opavě) a studuje na ní necelých 5 000 studentů. Jejím cílem je zajistit kvalitní vzdělání studentů v přírodovědných, společensko-vědních, ekonomických, pedagogických a uměleckých studijních programech ve všech stupních vysokoškolského studia. Nedílnou součástí aktivit SU a zároveň možností pro seberealizaci a profesní růst zaměstnanců i studentů je bohatá vědecká, výzkumná, umělecká a další tvůrčí činnost, realizovaná jak na regionální a národní úrovni, tak i na úrovni celosvětové. Své studenty inspirujeme k růstu a rozvíjíme jejich přirozenou kreativitu. Naším hnacím motorem je jejich úspěšná budoucnost. Jsme hrdí na svoje studenty a absolventy a také je umíme ocenit celou řadou podpůrných stipendií. Už během studia se mohou posluchači zapojit do reálných vědeckých projektů nebo získat praxi, která jim ulehčí začátky v budoucím pracovním životě.

Slezská univerzita v Opavě je členem European University Association a intenzivně spolupracuje s řadou renomovaných vysokých škol i dalších institucí v zahraničí.

Media

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství s předními světovými dodavateli bezpečnostních řešení a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků. Nabízí bezpečnostní řešení ochrany vnitřních prostor budov i ochrany vnějšího perimetru. Zaměřuje se na ochranu kritické infrastruktury, kde bezpečnostní technologie spojuje s digitálním modelováním a řešeními na platformě IoT. Spolupracuje s renomovanými výzkumnými organizacemi, mezi něž například patří ČVUT, kde se spolupodílí na četných výzkumných projektech. Je členem AGA, ČABM, Czech Smart City Cluster, ASEP, HST a ČISOK. Aktivně se účastní na mezinárodních bezpečnostních konferencí a je partnerem významných tuzemských konferencí a seminářů se zaměřením na problematiku Safe City a Smart City.

Media

Asociace provozovatelů mobilních sítí působí na českém trhu od roku 2003.

Předmětem její činnosti je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních telekomunikačních sítí a poskytování veřejných mobilních telekomunikačních služeb v České republice. Vzhledem k tomu, že optimální podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit členů Asociace jsou založeny na otevřené soutěži, je základním cílem Asociace podpora a ochrana rovného a otevřeného trhu elektronických komunikací v České republice založeného na pravidlech respektujících ochranu hospodářské soutěže.

Zakládajícími řádnými členy APMS jsou provozovatelé veřejných mobilních telekomunikačních sítí ve standardu GSM a UMTS působící na trhu v České republice.  Jedná se o společnosti O2 Czech Republic, a.s., T-Mobile Czech Republic, a.s. a Vodafone Czech Republic, a.s.

Témata, ke kterým se APMS za český telekomunikační trh vyjadřuje, zahrnují zejména

 • Společná stanoviska odvětví k otázkám, které souvisí s podmínkami rozvoje a fungování veřejných mobilních sítí v České republice
 • Otázky spojené s technickými, bezpečnostními, etickými a dalšími standardy používanými  na českém trhu mobilních komunikací
 • Souhrnná statistická data o českém mobilním trhu
Media

Technologické centrum Písek s.r.o. 

zákládající člen

Technologické centrum Písek je jedním z předních poskytovatelů moderních informačních a komunikačních služeb na trhu, primárně zaměřených na oblast Virtual Private Cloud, Internet of Things či Industry 4.0. Poskytujeme služby vlastního datového centra a virtualizační platformy pro efektivní fungování moderních subjektů. Pro města a obce nabízíme kompletní řešení digitalizace městské správy na klíč. TCP je držitelem tří ISO certifikátů, které dokládají kvalitu poskytovaných služeb.

Media

TELMO a.s.

Společnost TELMO a.s. provádí projektování a instalace bezpečnostních a informačních systémů
v uvedených komoditách včetně následné servisní podpory.

V současné době do spektra jejich služeb patří: Systémová integrace bezpečnostních systémů, dodávky technologických celků, výstavba datových sítí a datových a dohledových center, výstavba a správa městských kamerových systémů, poplachové zabezpečovací systémy, realizace systémů řízeného přístupu osob a vozidel, biometrie, systémy pro ozvučení, měření a regulaci, poplachové a protipovodňové varovné systémy.

Snaha se neustále zlepšovat vedla roku 2000 k zavedení systém řízení jakosti ISO 9001 a od roku 2002 jsou vlastníkem certifikátu NBÚ. Telmo je také jednou z vybraných firem uvedených v centrální databázi Ministerstva obrany s možností poskytování služeb pro Armádu České republiky.

Media

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), založená v roce 1953, je největší veřejnou vysokou školou ekonomickou v České republice. VŠE se člení na 6 fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum bakalářských, navazujících magisterských, doktorských i MBA studijních programů. Pět fakult – Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta managementu působí v Jindřichově Hradci. Na VŠE studuje v současné době více než 13 tisíc studentů. VŠE nabízí bakalářské studijní programy v češtině, angličtině a ruštině, navazující magisterské a doktorské studijní programy v češtině a angličtině.

Media

FLOWBOX – Technology Integration and Energy Management Platform

Filozofií systému FlowBox je integrace monitoringu (měření) a ovládání všech systémů do jednoho centra. Tím je docíleno maximální efektivity a možnosti okamžité kontroly stavu jednotlivých zařízení. Jelikož systém FlowBox díky centralizovanému způsobu řízení nahrazuje jednoúčelové řídící komponenty, umožňuje současně snížit pořizovací náklady jednotlivých prvků celého systému.

FlowBox je schopen monitorovat a řídit všechny využívané spotřebiče a technologie objektů a podniků, jako jsou plynové kotle, infrazářiče, rekuperační jednotky, ventilátory, destratifikátory, otopná tělesa, infrazářiče, elektricky ovládané světlíky, regulovatelné LED osvětlení, kamerové systémy, zabezpečení, a další.

FlowBox neustále měří, vyhodnocuje a kontroluje veškeré připojené spotřebiče a monitorované provozy, a to jak individuálně, tak jako energetický celek. Například automatická kontrola účiníku a jalové spotřeby celkového odběru elektrické energie zabraňuje platbám za neodebraný výkon nebo jalovou energii. Současně také eliminuje penalizace ze strany dodavatele za překročení povolených hodnot.

Průběžným měřením reálné spotřeby získává FlowBox přesná data pro vyhodnocení nákladů na jednotlivá zařízení a provozy. Díky takto získaným datům dokáže FlowBox poskytovat přesná data o energii spotřebované v jednotlivých místnostech objektů, pro jednotlivé provozy a jejich nákladovost, pro potřeby přefakturací, kontrolu jednotkových nákladů atd.

Díky datovému úložišti a přehledným grafům má uživatel systému neustále přehled o stavu celého energetického provozu objektu nebo dílčích provozů a spotřebičů. Na základě takto získaných přesných údajů a vhodným nastavením provozních hodnot, které následně systém samostatně udržuje, lze dosáhnout výrazné optimalizace nákladů na provoz objektů.