Welcome to the Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Smart City Písek

Portfolio Image

Project Description

Právě spolupráce na iniciativě Smart City Písek, byla jednou z hlavních motivací, vedoucích k založení Czech Smart City Clusteru v roce 2015. Na rozvoji konceptu Smart City Písek se prakticky od samého počátku (rok 2013) podíleli všichni zakládající členové CSCC. Město Písek je jednou z pilotních aktivit klastru a sdílení zkušeností získávaných při rozvoji města Písku inspiruje nejen nás, ale i naše partnery nejen z řad municipalit po celé České republice.

Smart City Písek se snaží budovat prostředí pro rozvoj chytrých konceptů, stimulovat investice do inovací ve městě a podporovat širokou spolupráci mezi samosprávou města, akademickými, komerčními partnery a občany města. Společným cílem je zvýšení kvality života městských obyvatel, zvýšení efektivity a konkurenceschopnosti lokální ekonomiky a posun k udržitelnosti města zlepšením účinnosti zdrojů a splnění cílů v oblasti snižování emisí.

Zájem o problematiku Smart Cities vyvolává v poslední době řadu teoretických, často technických diskusí, ale doposud u nás nebylo dosaženo zásadních pokroků při reálné implementaci. U zrodu iniciativy Smart City Písek byla snaha vytvořit ve městě vhodné prostředí a připravit pilotní projekty, které nastartují reálný přechod na nové modely rozvoje měst a akcelerují jeho hospodářský a sociální rozvoj.

Město Písek, pilotní Smart City

Pilotní projekty jsou klíčovým předpokladem pro budoucí efektivní řešení otázek v oblastech energetiky, dopravy, budov a informačních a komunikačních technologií. Praktické zkušenosti z těchto projektů zásadně zvýší rychlost a účinnost následného zavádění chytrých technologií v celém regionu. Prokazují schopnost technologických partnerů, přinášet funkční a udržitelná řešení, a pomohou eliminovat nejistoty spojené s nasazováním technologií Smart Cities.

Project Details