Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Memoranda s partnery

Memoranda s partnery

Partnerská spolupráce na základě memorand je podepsána s některými subjekty, která vzájemně nemohou vstupovat do dalších organizací. Zpravidla jde o městské či státní organizace.

Uzavřená memoranda

Memorandum s ICT Operátorem

Memorandum se Svazem měst a obcí České republiky (SMOČR)

Memorandum s Technologickou platformou