Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Partnerství akademické subjekty

Zapojení akademických partnerů do rozvoje konceptu Smart City v České Republice vidíme jako jednu z priorit CSCC. Rozvíjíme možnosti spolupráce na Smart City projektech zapojených měst a podporujeme proaktivní sspolupráci s technologickými partnery na výzkumných a vývojových projektech a aktivitách.

Role akademických partnerů je klíčová pro udržení inovativnosti a vysoké kvality výsledných řešení, otevřenosti nabízených konceptů a dlouhodobé udržitelnosti technologického rozvoje smart řešení v České Republice. Díky širokému zastoupení akademických členů pokrývají aktivity CSCC širokou oblast aplikací nejen v oblasti technologií, ale třeba také urbanismu, architektury, sociálních věd, práva, nebo médií.

Zveme všechna akademické partnery k aktivní spolupráci a připojení se k iniciativě rozvoje Smart City. Akademické členství v CSCC je bezplatné.

PŘÍNOSY ČLENSTVÍ V CSCC

Přístup ke zdrojům:

 • získáte přístup ke zkušenostem z jiných měst a partnerům,
 • můžete využít zkušeností specializovaných odborníků, kteří vám předají zkušenosti a osvědčené postupy v mezinárodním měřítku,
 • možnost účastnit se seminářů a školením CSCC,
 • přístup k aktuálním informacím a možnostem státní správy (MŽP, MMR, MPO),
 • přístup ke všem metodikám a zdrojům CSCC, včetně možnosti certifikace,
 • možnost zapojení pracovních skupin CSCC do projektů ve vašem městě,
 • výměna zkušeností na národních a mezinárodních konferencích,
 • možnost zapojení do výzkumných iniciativ a rozvojových projektů,
 • podpora zapojení akademických partnerů do městských projektů a možnost zapojení studentů,
 • přístup k řadě inovativních technologií a podpora rozvoje strategických partnerů.

Podpora:

 • podpora spolupráce a možnost aktivní účasti na výzkumných projektech orientovaných na oblast Smart City,
 • podpora partnerů formou analýzy a certifikace Smart City iniciativy za účelem hodnocení výkonnosti nově zavedených standardů a technologií,
 • podpora rozvoje lidských zdrojů a spolupráce na edukativních aktivitách partnerů, kteří nasadili a rozvíjejí nová řešení,
 • metodická a vzdělávací podpora při vytváření strategií vedoucích k zavádění Smart City konceptů.

Zviditelnění:

 • členství v národní síti sdružující univerzity, neziskové organizace, technologické firmy a města,
 • možnost stát se součástí evropské Smart City komunity prostřednictvím mezinárodních projektů, workshopů a vybraných akcí,
 • možnost podílet se na směřování a rozvoji CSCC, formou účasti ve výkonném výboru.