Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Partnerství komerční firmy

Snažíme se o zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu našich členů a všech ostatních hráčů na trhu Smart City technologií. Našim členům snižujeme náklady na rozvoj a usnadňujeme přístup k novým příležitostem v oblasti budování a nasazování řešení pro chytrá města. Spojení s národní platformou aktivní napříč odvětvími umožňujeme využít Smart City komunitu k podpoře a rozvoji řešení zaměřených na řešení mětských potřeb.

Hlavními nástroji podpory jsou transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce, společný rozvoj know-how v oblasti společenských, technických i ekonomických řešení a popularizace konceptu Smart Cities na národní úrovni. CSCC se snaží stimulovat investice a inovace v zapojených městech a regionech, hledat zdroje pro financování rozvoje a implementace smart řešení a tím dosahovat základních ekonomických a environmentální cílů myšlenky Smart Cities.

Zveme všechna technologické partnery k aktivní spolupráci a připojení se k iniciativě rozvoje Smart City. K dispozici je několik možností členství.

Přínosy členství v CSCC

Přístup ke zdrojům:

 • získáte přístup ke zkušenostem z jiných měst a partnerům,
 • můžete využít zkušeností specializovaných odborníků, kteří vám předají zkušenosti a osvědčené postupy v mezinárodním měřítku,
 • možnost účastnit se seminářů a školením CSCC,
 • přístup k aktuálním informacím a možnostem státní správy (MŽP, MMR, MPO),
 • výměna zkušeností na národních a mezinárodních konferencích,
 • možnost zapojení pracovních skupin CSCC do projektů ve vašem městě,
 • přístup ke všem metodikám a zdrojům CSCC, včetně možnosti certifikace,
 • možnost zapojení do výzkumných iniciativ a rozvojových projektů,
 • podpora zapojení akademických partnerů do městských projektů a možnost zapojení studentů,
 • přístup k řadě inovativních technologií a podpora rozvoje strategických partnerů.

Podpora:

 • podpora spolupráce a možnost aktivní účasti na výzkumných projektech orientovaných na oblast Smart City,
 • podpora partnerů formou analýzy a certifikace Smart City iniciativy za účelem hodnocení výkonnosti nově zavedených standardů a technologií,
 • podpora rozvoje lidských zdrojů a spolupráce na edukativních aktivitách partnerů, kteří nasadili a rozvíjejí nová řešení,
 • metodická a vzdělávací podpora při vytváření strategií vedoucích k zavádění Smart City konceptů.

Zviditelnění:

 • členství v národní síti sdružující univerzity, neziskové organizace, technologické firmy a města,
 • možnost stát se součástí evropské Smart City komunity prostřednictvím mezinárodních projektů, workshopů a vybraných akcí,
 • možnost podílet se na směřování a rozvoji CSCC, formou účasti ve výkonném výboru.