Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

 • Čeština
 • English

Partnerství municipality

Partnerství municipality

Každé město je jedinečné, je utvářeno svou historií, lokalitou ve které se nachází nebo občany, kteří v něm žijí. Aby se dokázalo úspěšně rozvíjet, musí vytvářet moderní strategie rozvoje veřejného prostoru, které řeší řadu výzev a zajistí dlouhodobou udržitelnost města.

Pracujeme na rozvoji jedinečného partnerství mezi firmami, státní správou, městy, znalostními institucemi a obyvateli. Snažíme se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. Jsme přesvědčení, že tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.

Díky této spolupráci mohou města sdílet technické Know-how, poučit se z dobrých příkladů v české republice i zahraničí, nebo mohou využít některé z našich nástrojů pro metodickou podporu a analýzu.

Zveme všechna města ke spolupráci, která je ralizována na základě memoranda o spolupráci, které se uzavírá dle aktuálních potřeb a zájmu daného města.

Přínosy členství v CSCC

Přístup ke zdrojům:

 • získáte přístup ke zkušenostem z jiných měst a partnerům,
 • můžete využít zkušeností specializovaných odborníků, kteří vám předají zkušenosti a osvědčené postupy v mezinárodním měřítku,
 • možnost účastnit se seminářů a školením CSCC,
 • přístup k aktuálním informacím a možnostem státní správy (MŽP, MMR, MPO),
 • přístup ke všem metodikám a zdrojům CSCC, včetně možnosti certifikace,
 • možnost zapojení pracovních skupin CSCC do projektů ve vašem městě,
 • výměna zkušeností na národních a mezinárodních konferencích,
 • možnost zapojení do výzkumných iniciativ a rozvojových projektů,
 • podpora zapojení akademických partnerů do městských projektů a možnost zapojení studentů,
 • přístup k řadě inovativních technologií a podpora rozvoje strategických partnerů.

Podpora:

 • podpora spolupráce a možnost aktivní účasti na výzkumných projektech orientovaných na oblast Smart City,
 • podpora partnerů formou analýzy a certifikace Smart City iniciativy za účelem hodnocení výkonnosti nově zavedených standardů a technologií,
 • podpora rozvoje lidských zdrojů a spolupráce na edukativních aktivitách partnerů, kteří nasadili a rozvíjejí nová řešení,
 • metodická a vzdělávací podpora při vytváření strategií vedoucích k zavádění Smart City konceptů.

Zviditelnění:

 • členství v národní síti sdružující univerzity, neziskové organizace, technologické firmy a města,
 • možnost stát se součástí evropské Smart City komunity prostřednictvím mezinárodních projektů, workshopů a vybraných akcí,
 • možnost podílet se na směřování a rozvoji CSCC, formou účasti ve výkonném výboru.