Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Zkušenosti z USA

Zkušenosti z USA

 

 

Inovativní výuka chytrých měst v USA

Miroslav Svítek

  1. Úvod

Pokročilé informační systémy lze již dnes nalézt ve všech oblastech našeho hospodářství – ve výrobní sféře hovoříme o konceptu Idustry 4.0, v energetice o Smart gridech, v dopravě o Inteligentních dopravních systémech, ve státní správě o systému eGovernment, ve zdravotnictví o eHealth, atd.

Chytrá (smart) řešení se snaží o účelnou koordinaci všech těchto oblastí s ohledem na společné kritérium, kterým je udržitelný rozvoj společnosti a kvalita života občanů. Toho lze dosáhnout tím, že chytrá řešení budou usilovat v první řadě o minimalizaci použitých zdrojů (voda, plyn, elektrická energie, zábor země) a zároveň o maximální efektivitu stávajících infrastruktur (dopravní síť, energetická síť, radiová síť, atd.).

Dopad chytrých řešení se projeví v různých sférách života společnosti, protože umožňují přechod od globalizace k lokalizaci. Díky moderním technologiím (spojeným s 3D tiskem) se může výroba distribuovat do mnoha malých měst, čímž vzniknou lokální pracovní příležitosti, které udrží mladou generaci v těchto městech. Díky tomu se sníží požadavky na dopravu osob do velkých měst, ale na druhou stranu vzrostou nároky na informační propojení a datová centra.

Podobný efekt bude možno sledovat i na globální úrovni, kdy místo dopravy levného zboží z Číny (diskutovaná hedvábná stezka) budou důležitější informační koridory pro přenos know-how a jeho zabezpečení proti zneužití. Obdobně bude třeba řešit dopravu a logistiku na národní úrovni. Národní dálniční síť je navržena na požadavky z minulého století, které vycházejí z existence několika velkých továren v blízkosti velkých měst. Obdobná situace je v energetice i v dalších odvětvích.

Jedná se skutečně o (čtvrtou) revoluci [1] a ne pouze o evoluci, protože dopad propojených systémů Internetem věcí, služeb a lidí bude mít dopad na všechny procesy. Hovoří se proto o Společnosti 4.0 nebo též o Myšlení 4.0. Tyto společenské změny si vyžádají také inovativní přístupy ke vzdělávacímu procesu, o kterém se často hovoří jako o Vzdělání 4.0.

Příkladem chytrých řešení je i oblast chytrých měst (smart cities), kde celosvětově žije a pracuje stále více a více obyvatel. Z ekonomického hlediska jsou samy města se svým produktivním prostředím produktem s nejvyšší přidanou hodnotou, což historicky prokázali Jan a Tomáš Baťa, kdy importovali celá funkcionalistická města do celého světa.

Současná doba si vyžaduje, aby v takto komplexních systémech, jako jsou města, byly co možná nejvíce využity nejmodernější technologie pro podporu jejich rozšiřování a managementu. Aplikace chytrých měst je možno rozdělit na cílové a druhové. Cílové aplikace se snaží optimalizovat energetickou spotřebu, zlepšit čistotu ovzduší, snížit hlukovou zátěž, regulovat dopravu, atd. Druhové aplikace naopak podporují identitu daného místa (urbanistické struktury), tj. jeho vlastní historickou, kulturní, ekologickou či estetickou podstatu. Získané poznatky lze rozšířit na další typy územních celků, jako jsou chytré vesnice (Smart Villages), nebo chytré regiony (Smart Regions).

Více v dokumentu prof. Svítka – Zkušenosti z USA CSCC (1)