Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

Orgány spolku

Výkonný výbor spolku

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c.
Prezident

Děkan Fakulty dopravní ČVUT. Vystudoval obor Radioelektronika na Fakultě elektrotechnické. V teoretickém výzkumu se zabývá kvantovým modelováním systémů a procesů. V aplikačním výzkumu se zaměřuje na návrh a řízení komplexních systémů, jako jsou „smart cities“ a „smart regions“. Je spoluautorem více než 200 odborných publikací a autorem pěti monografií. V 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici za rozvoj a budování oboru informatika.

Ing. Radek Lucký
Viceprezident

Ing. Radek Lucký zastává od roku 2012 funkci jednatele ve společnosti E.ON Česká republika s.r.o.

Je zodpovědný za vedení firmy a v jeho kompetenci jsou strategické projekty jako digitalizace, Smart City, Operational Excellence. Své bohaté zkušenosti z oblasti energetiky sbírá již od konce 80. let. Dnes se aktivně podílí na rozvoji Smart City konceptu v České republice a s oblibou říká, „rád spolupracuji se starosty, kterým svítí oči a mají zájem o rozvoj.“

Zdeněk Židek
Člen výkonného výboru

Zdeněk Židek stojí v čele přední české elektromontážní společnosti OMEXOM GA Energo, kterou v roce 1993 spoluzakládal a dodnes v ní drží spoluvlastnický podíl. Energetice se však věnuje celý svůj profesní život. O problematiku Smart City se zajímá od roku 2010. Podle jeho slov je v ČR povědomost o významu a přínosu Smart City stále velmi malá, i když se postupně situace zlepšuje. Aktivně se proto snaží působit v oblasti propagace a popularizace technologií Smart City a jeho snahy vyvrcholily v roce 2017 spuštěním unikátního technologického projektu Smart City Polygon. Cílem projektu je ukázat široké veřejnosti, jak vypadá „chytré město“ v praxi. Je také jedním ze zakládajících členů Klastru Chytrý Plzeňský kraj. On sám chápe Smart City ne jako samotné technologie, ale jako nový, odpovědný způsob řízení veřejné infrastruktury, který technologie využívá.

Ing. Daniel Vlček
Člen výkonného výboru

Ing. Daniel Vlček vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu podnikohospodářskou. Od vysoké školy ho pracovně i osobně naplňuje mix ingrediencí, ve kterém nechybí trocha digitálu, ICT, procesního řízení a strategie, politiky a filosofie. Nasbíral zkušenosti jak z privátního sektoru, tak z úrovně veřejné správy např. jako poradce pro technologie pro města, z pozice člena Smart City či ICT komisí nebo jako architekt zastřešujících koncepcí a projektů.

Velmi úzce spolupracuje zejména s EY prostřednictvím vlastní poradensko-technologické firmy Gatum Advisory.Vytváří obchodní modely a produkty pro nové technologické oblasti a zavádí pilotní projekty pro města, korporace i pro investory.V rámci smart cities ho nejvíce baví nová energetika, integrované projekty, vazba na datové platformy a vliv technologií na člověka.

Ing. Jiří Stich – funkce ukončena ke dni 12.2.2018
Člen výkonného výboru

Tým CSCC

Jozef Regec
Výkonný ředitel

Na svém zasedání 30. ledna 2017 jmenoval výkonný výbor CSCC nového výkonného ředitele. S účinností od 1. února 2017 se jím stal Jozef Regec, úspěšný československý cyklista a olympionik, v letech 2010 – 2016 senátor PČR. Pan Regec absolvoval FTVS Univerzity Karlovy v Praze a působil jako trenér reprezentačního výběru v silniční cyklistice. Byl členem výkonného výboru ČOV a v letech 2010 – 2014 zastupitelem Černé Hory. Od roku 2014 působí jako oficiální poradce prezidenta republiky pro sport.

Mgr. Radka Sýkorová
Manažer Clusteru

Téměř od začátku kariéry, při které vystudovala Metropolitní Univerzitu, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, působila v energetice. Byla součástí projektové kanceláře unbundlingu Jihočeské plynárenské do skupiny E.ON Czech, ve skupině KKCG s kolegy geology žádala o dotační titul na výstavbu podzemní ho zásobníku plynu. Pak se nějaký čas věnovala obchodní činnosti a zajímavé zkušenosti získala i při vydávání livestylového magazínu. Zpět do energetiky jí přivedla možnost být součástí týmu, který měl nastartovat digitalizaci, v rámci toho organizovala social tým. Smart City je pro ní další výzva, která jí v pracovním životě potkala.