Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

 • Čeština
 • English

O klastru

A sample page description

O Klastru

Posláním Czech Smart City Clusteru (CSCC) je rozvoj jedinečného partnerství mezi firmami, státní správou, samosprávou, znalostními institucemi a obyvateli měst. Jsme průkopníky myšlenky Smart City v České republice. Snažíme se budovat chytrá města, ve kterých sociální a technologické infrastruktury a řešení usnadňují život obyvatel a podporují udržitelný hospodářský růst. Jsme přesvědčení, že tyto trendy zlepšují kvalitu života ve městech pro všechny jejich obyvatele a města se tak stávají příjemným prostředím pro život i práci.

Ve vztahu k našim členům se snažíme o zvyšování konkurenceschopnosti a ekonomického růstu našich členů na trhu Smart City technologií. Hlavními nástroji podpory jsou transformace poznatků vývoje a výzkumu do prostředí členů klastru, posilování vazeb na vědecko-výzkumné a vzdělávací instituce, společný rozvoj know-how v oblasti společenských, technických i ekonomických řešení a popularizace konceptu Smart Cities. CSCC se snaží stimulovat investice a inovace v zapojených městech a regionech, dosáhnout základních ekonomických a environmentální cílů myšlenky Smart Cities. 

Naši členové se soustředí na integrace inteligentních technologií, například v oblastech energetiky, inteligentních budov, dopravy a informačních a komunikačních technologií. V rámci svých projektů transformují tradiční izolované infrastruktury na vysoce integrované systémy zasahující do všech úrovní, počínaje budovami a technologickými celky, přes obce až na úroveň kraje a následně státu.

S rozvojem Smart technologií se snažíme respektovat a rozvíjet nové trhy přímo v daných regionech a podporovat aktivitu lokálních malých a středních podniků, které ve spolupráci s akademickými partnery mohou nabízet inovované služby s vyšší přidanou hodnotou.

Co nabízíme:

 • expertízu v oblasti Smart City
 • technologickou i metodickou podporu SC projektů
 • účinnou spolupráci s akademickou sférou
 • ověřování a standardizaci smart technologií
 • podporu při replikaci ověřených řešení
 • alternativní ekonomické modely a podporu financování
 • účinnou spolupráci s mezinárodními partnery

Co podporujeme:

 • transfer know-how a metodickou podporu
 • aplikaci výzkumu a vývoje v SC řešeních
 • standardizaci smart technologií
 • komunikaci s občanem a aktivaci veřejnosti
 • zapojení lokálních trhů a SMB
 • aktivní roli municipalit
 • otevřené technologie a Open Data
 • rozšiřování členské základny
 • zapojení start-up firem, vývojových a univerzitních komunit

JASNÁ CESTA K CHYTRÝM ŘEŠENÍM

Snažíme se nabídnout srozumitelnou a nekomplikovanou metodiku, jak využít pozitivní zkušenosti z českých i zahraničních měst k řešení vašich potřeb a zlepšení udržitelnosti života ve městech.
Alt Text

K ROZVOJI SMART CITY KONCEPTU VYUŽÍVÁME MOŽNOSTÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ A ŘÍZENOU SPOLUPRÁCI MEZI AKADEMICKOU A VEŘEJNOU SFÉROU.

Alt Text

Smartfield

Vytvořte prostor, který bude podněcovat ke vzniku a realizaci Smart City projektů. Poskytneme srozumitelné metodiky jak postupovat, transfer zkušeností z úspěšných projektů a podporu inovativním myšlenkám. Zapojíme tradiční regionální partnery a obyvatele. Klademe důrazem na otevřenost a projekty zlepšující kvalitu života ve městech.

Alt Text

Inovace

Zapojte akademické partnery do procesu plánování rozvoje vašeho města. Využijte výstupů výzkumu a vývoje, transferu zkušeností ze zahraničních projektů a expertní znalosti špičkových odborníků. Požadujte kvalitní a nezávislou analýzu, kvalifikovaný pohled a nezávislou kontrolu. Hlídáme soulad s vytyčenou strategií a naplnění stanovených cílů.

Alt Text

Technologie

Pomůžeme vám s efektivním zapojením technologických partnerů. Preferujeme koncepty, které přináší optimalizaci, vyšší efektivitu a udržitelnost života ve městě. Cílem je integrace technologií v oblastech energetiky, inteligentních budov, dopravy, nebo informačních technologií. Transformujeme infrastrukturu města ve vysoce integrované systémy.

ZAPOJTE SE DO INICIATIVY SMART CITY

Nelze dělat Smart City bez City

Máte zájem dozvědět se více o tom, jak nastartovat koncept Smart City i ve vašem městě. Nabízíme bezplatnou podporu v zavedení konceptu Smart City, jednoduše, efektivně a s ohledem na potřeby vašeho města.

Otevřená řešení

Ověřte svou technologii v městském prostředí a nabídněte ji jako součást komplexního řešení. Preferujeme otevřené technologie, které přináší přidanou hodnotu a mají dopad na zlepšení kvality života ve městech.

Staňte se součástí komunity.

Máte zájem stát se součástí největšího Smart City Clusteru v České republice? Máte vizi, jak přispět k rozvoji konceptu chytrých měst? Spojte se s námi a staňte se členy Czech Smart City Clusteru.

Technologické firmy

 

Ověřte svou technologii v městském prostředí nebo jako součást komplexního řešení. Preferujeme otevřené technologie s jasným dopadem na zlepšení kvality života.

Státní správa, samospráva

 

Nabízíme spolupráci při zaváděná konceptu Smart City, bezplatnou metodickou, právní a odbornou podporu a zkušenosti z úspěšných realizací v jiných městech.

Akademičtí partneři

 

Nabízíme možnost spolupráce na Smart City projektech zapojených měst a spolupráci s technologickými partnery na výzkumných a vývojových projektech a aktivitách.

Řekli o nás

Czech Smart City Cluster vize na rok 2018