Vítejte na stránkách Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Orgány spolku

Výkonný výbor spolku

Alt Text

Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
Prezident

Docent Milan Edl vystudoval průmyslový inženýrství a management na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. V současné době působí jako děkan na této fakultě (FST ZČU). Aktivně působí jako hostující profesor na zahraničních univerzitách. Dále je členem ve Vědeckých radách fakult v ČR i na Slovensku.
Milan Edl je docentem v oboru Strojního inženýrství na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) Fakultě strojní na Katedře průmyslového inženýrství a managementu. Je garantem připravovaného studijního programu Inteligentní výrobní systémy na Fakultě strojní ZČU. Od roku 2014 je děkanem Fakulty strojníma ZČU. V odborné činnosti se zaměřuje na udržitelné výrobní systémy, implementaci moderních technologií fenoménu 4.0 v průmyslu a školství pro vzdělávací účely, zabývá se problematikou cirkulární ekonomiky. V rámci mezinárodního působení je nebo byl hostujícím profesorem na třech polských univerzitách. Je členem redakčních rad v několika mezinárodních odborných časopisech.
Alt Text

Zdeněk Židek
Víceprezident spolku 

Zdeněk Židek stojí v čele přední české elektromontážní společnosti OMEXOM GA Energo, kterou v roce 1993 spoluzakládal a dodnes v ní drží spoluvlastnický podíl. Energetice se však věnuje celý svůj profesní život. O problematiku Smart City se zajímá od roku 2010. Podle jeho slov je v ČR povědomost o významu a přínosu Smart City stále velmi malá, i když se postupně situace zlepšuje. Aktivně se proto snaží působit v oblasti propagace a popularizace technologií Smart City a jeho snahy vyvrcholily v roce 2017 spuštěním unikátního technologického projektu Smart City Polygon. Cílem projektu je ukázat široké veřejnosti, jak vypadá „chytré město“ v praxi. Je také jedním ze zakládajících členů Klastru Chytrý Plzeňský kraj. On sám chápe Smart City ne jako samotné technologie, ale jako nový, odpovědný způsob řízení veřejné infrastruktury, který technologie využívá.
Alt Text

Lukáš Svoboda
Člen výkonného výboru

Lukáš Svoboda pracuje v energetické společnosti E.ON již 27 let. Má bohaté zkušenosti jak v oblasti distribuční, tak i obchodní. Od roku 2006 pracoval jako oblastní manažer, v roce 2015 se stal vedoucím celého týmu oblastních manažerů. Tento tým primárně komunikuje s obcemi, městy a kraji. Zajišťuje i komunikaci při mimořádných událostech a v krizových situacích směrem k těmto subjektům ve spolupráci s krajskými krizovými štáby a krizovými štáby obcí s rozšířenou působností. V neposlední řadě koordinuje spolupráci s municipalitami v rámci projektů Smart City.

Alt Text

Ing. Petr Simandl
Člen výkonného výboru

Tým CSCC

Alt Text

Jozef Regec
Výkonný ředitel

Na svém zasedání 30. ledna 2017 jmenoval výkonný výbor CSCC nového výkonného ředitele. S účinností od 1. února 2017 se jím stal Jozef Regec, úspěšný československý cyklista a olympionik, v letech 2010 – 2016 senátor PČR. Pan Regec absolvoval FTVS Univerzity Karlovy v Praze a působil jako trenér reprezentačního výběru v silniční cyklistice. Byl členem výkonného výboru ČOV a v letech 2010 – 2014 zastupitelem Černé Hory. Od roku 2014 působí jako oficiální poradce prezidenta republiky pro sport.
Alt Text

Mgr. Radka Sýkorová
Manažer Clusteru

Téměř od začátku kariéry, při které vystudovala Metropolitní Univerzitu, obor Mezinárodní vztahy a evropská studia, působila v energetice. Byla součástí projektové kanceláře unbundlingu Jihočeské plynárenské do skupiny E.ON Czech, ve skupině KKCG s kolegy geology žádala o dotační titul na výstavbu podzemní ho zásobníku plynu. Pak se nějaký čas věnovala obchodní činnosti a zajímavé zkušenosti získala i při vydávání livestylového magazínu. Zpět do energetiky jí přivedla možnost být součástí týmu, který měl nastartovat digitalizaci, v rámci toho organizovala social tým. Smart City je pro ní další výzva, která jí v pracovním životě potkala.