Welcome to the Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Smart City Pardubice

Portfolio Image

Project Description

K městům, které se zabývají problematikou Smart City se v letošním roce připojili také Pardubice. Zástupci statutárního města Pardubice se oficiálně přihlásili ke spolupráci na přípravě koncepce Smart City (inteligentního města). Koncepce chytrého města má obyvatelům Pardubic zajistit, aby fungování jejich městského ekosystému bylo díky moderním technologiím co nejjednodušší, ekologicky šetrné a energeticky úsporné. Jako partnera pro přípravu smart konceptu si Pardubice vybrali pardubickou organizaci Smart City Point, se kterou primátor Martin Charvát podepsal memorandum o spolupráci a v pondělí 4. dubna 2016 se zúčastnil zasedání správní rady společnosti.

„Základní myšlenkou nově navázané spolupráce je fakt, že technologický pokrok by měl sloužit především k řešení problémů, s jakými se místní samosprávy běžně setkávají. Jsou jimi například nedostatečná plynulost dopravního systému, přemíra emisí, energetická náročnost mnoha objektů a v důsledku tohoto také ohrožení životního prostředí. Je proto účelné podporovat všechny aktivity, které směřují ke komplexnímu zlepšení tohoto stavu,“ řekl ke spolupráci se Smart City Point primátor Pardubic Martin Charvát, který se netají tím, že v konceptu tzv. chytrých měst vidí záchranu jejich udržitelného rozvoje.

„Z projektů, které už dnes se zástupci města Pardubic diskutujeme, mohu jmenovat například inteligentní systémy řízení parkovacích míst, bikesharing a související chytré cyklostojany – vše by však mělo zapadat do širší a dlouhodobé koncepce. Zároveň pro občany města Pardubic připravujeme na české poměry unikátní Smart City Point Park, který otevřeme ještě letos pro širokou veřejnost. Bude se jednat o vizualizaci chytrého města Pardubic v jeho ,,finální“ podobě – takový demonstrátor toho, jaké Pardubice budou a mohou být po implementaci moderních technologií, o kterých se dnes bavíme,“ uvedl ředitel Smart City Point Tomáš Krátký.

Do spolupráce na projektu Smart City Pardubice 2020 se zapojila také Univerzita Pardubice, konkrétně Fakulta elektrotechniky a informatiky. Spolupráci s SCP potvrdil svým podpisem také Děkan Fakulty elektrotechniky a informatiky Simeon Karamazov s tím, že společným cílem je pozvednout město Pardubice na piedestal mezi českými Smart Cities.

,,Za spolupráci s fakultou a panem profesorem jsme skutečně rádi. Od začátku jsme avizovali, že do tak náročného úkolu, jako je tvorba a následná realizace koncepce
Smart City v Pardubicích, chceme akademickou sféru přivést.“ uvedl Tomáš Krátký. Ten si od spolupráce s univerzitou slibuje nejen přísun mladých schopných lidí do pilotního projektu, ale také určitý druh pobídky pro studenty. ,,Například na univerzitě ve Vídni se nově otevřel obor Smart Cities, což u nás zatím není. Organizace SCP chce tuto mezeru částečně nahradit a dát studentům možnost zapojit se v této perspektivní oblasti. Ať už formou stáží u našich významných soukromoprávních partnerů, nebo například formou nabídky témat na bakalářské či diplomové práce.“

Správní rada SCP bude tedy vystužena i zástupci univerzity. Tímto zástupcem bude právě samotný děkan fakulty, profesor Simeon Karamazov, který k nové spolupráci dodal: ,,Spolupráce na projektu Smart Cities v Pardubicích umožní akademikům i studentům fakulty podílet se na vývoji a aplikaci moderních myšlenek a přístupů v praxi. Uplatnění výsledků vědy a výzkumu v reálném světě je velká výzva a Fakulta elektrotechniky a informatiky ji ráda přijímá. Máme v této oblasti již řadu zkušeností.“

Project Details