Welcome to the Czech Smart City Cluster

  • Čeština
  • English

Smart City Brno

Portfolio Image

Project Description

Mezi přední města, která se v České Republice zabývají problematikou Smart City patří také Brno. V Brně vznikla v roce 2015 komise rady města, která se zabývá rozvojem Smart City konceptu v Brně. Smart City koncept v Brně chápou jako inteligentnější městské dopravní sítě, moderní zásobování vodou a nakládání s odpady, nebo účinnější způsoby jak osvětlovat a vytápět budovy, ale zahrnují do něj také více interaktivní a citlivější městskou správu, bezpečnější veřejná prostranství a uspokojování potřeb stárnoucího obyvatelstva.

SMART CITY BRNO je možné rozdělit do tří základních pilířů:

Kvalita života (Brno Smart Living)

a. Životní prostředí a veřejná prostranství (Enviroment and public places)
b. Zdravotnictví a sociální péče (Healthcare and socialcare)
c. Volný čas a kvalitní životní styl (Lesure time and quality living)

Brno Smart Resources (Zdroje)
a. Mobilita a infrastruktura (Mobility and infrastructure)
b. Energetika a udržitelnost (Energy and sustainability)
c. Stavebnictví a nový rozvoj (Building and new development)

Brno smart governance (Správa)

a. Inovativnost, plánování a nové technologie (Innovation, planning and new technology
b. Ekonomický vývoj a transparentnost (Economy and transparency)
c. Bezpečnost, vzdělávání a informovanost (Safety, education and information)

Priorita řešení dílčích kroků pro období do roku 2018 leží v těchto oblastech:

  • Energetika a udržitelnost
  • Doprava, parkování, zkvalitnění veřejné dopravy
  • Open data a podle potřeb se vyvíjející informační systém
  • Efektivní řízení města
  • Rozvoj města a inteligentní výstavba
  • Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady
  • Služby pro obyvatele

 

Hlavním cílem komise je vytvoření strategického dokumentu Smart city Brno 2050, který komise dokončila v roce 2017 a který popisuje veškerou problematiku města s cílem dosáhnout vysoké kvality života a udržitelného rozvoje. Ke stažení Strategický dokument

Smart City Brno video

Projekt RUGGEDISED je součástí programu Horizon 2020 přijatý Evropskou unií. RUGGEDISED sdružuje 6 evropských měst: Rotterdam, Glasgow, Umeu, Gdaňsk, Parmu a Brno.  Po dobu pěti let budou tato města spolupracovat a sdílet zkušenosti při implementaci chytrých řešení v oblasti sociálních, ekonomických, environmentálních otázek, které vedou k celkovému zlepšení kvality života ve městě. Více Ruggedised

Project Details